Modul:Dates

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Bu modul tarixlərlə işləmək üçün nəzərdə tutulan funksiyaları özündə ehtiva edir.

Sınaq nümunələri

[mənbəni redaktə et]
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1380-09-08T00:00:00Z}} → -18596908800
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1700-03-11T00:00:00Z}} → -8514374400
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1799-06-06T00:00:00Z}} → -5382720000
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1800-03-12T00:00:00Z}} → -5358614400
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1825-12-26T00:00:00Z}} → -4544726400
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1837-02-10T00:00:00Z}} → -4193596800
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|1900-03-13T00:00:00Z}} → -2202854400
 • {{#invoke:Dates|parseISO8601|2900-03-13T00:00:00Z}} → 29354140800
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-18596908800}} → 8 sentyabr 1380
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-8514374400}} → 29 fevral (11 mart) 1700
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-5382720000}} → 26 may (6 iyun) 1799
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-5358614400}} → 29 fevral (12 mart) 1800
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-5358614400}} → 14 (26) dekabr 1825
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-4193596800}} → 29 yanvar (10 fevral) 1837
 • {{#invoke:Dates|formatWiki|-2202854400}} → 29 fevral (13 mart) 1900

Həmçinin bax

[mənbəni redaktə et]
 • {{Date Converter}}--[[
 Bu modulda tarixlərlə işləmək üçün lazım olan funksiyalar toplanmışdır.
]]
local Ordinal = require 'Module:Ordinal'
local monthg = {'yanvar', 'fevral', 'mart', 'aprel', 'may', 'iyun',
  'iyul', 'avqust', "sentyabr", "oktyabr", "noyabr", "dekabr"}
local monthg2 = {'yanvarda', 'fevralda', 'martda', 'apreldə', 'mayda', 'iyunda',
  'iyulda', 'avqustda', "sentyabrda", "oktyabrda", "noyabrda", "dekabrda"}

local monthd = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}

local function DecodeDate(d)
  --tarix: "%-?%d+"=il, "%d+%.%d+"=ayın tarixi, "%d+%.%d+%.%-?%d+"=GAİ,
  local nd=d:match("^[%d.-]*");
  local od=d:match("^[%d.-]*%s*%(%s*([%d.-]*)%s*%)");
  local tail = d:match("^[%d.-]+%s*%(%s*[%d.-]+%s*%)%s*(%S.*)") or d:match("^[%d.-]+%s*([^%s%d].*)");
  if nd:match('^%-?%d+$' ) then
    return nil, nil, tonumber(nd), nil, nil, od and tonumber(od:match("%-?%d+$")),tail
  else
    local j,m,y=nd:match("^(%d+)%.(%d+)%.?(%-?%d*)");
    if j then
      if od then
        local oj, om, oy = od:match("^(%d+)%.?(%d*)%.?(%-?%d*)");
        return j and tonumber(j),
            m and tonumber(m),
            y>'' and tonumber(y) or nil,
           oj and tonumber(oj),
           om>'' and tonumber(om) or nil,
           oy>'' and tonumber(oy) or nil,
           tail
      end
      return j and tonumber(j), m and tonumber(m), y>'' and tonumber(y) or nil, nil, nil, nil, tail
    else return nil
    end
  end
end

local function Diffy(d1,m1,y1,d0,m0,y0)--analoq Şəxs/Tarix/İl keçib
  return y1-y0 - ( y1*y0<=0 and 1 or 0 ) - ( (m1<m0 or m1==m0 and d1<d0) and 1 or 0 )
end

local function Year0(y,t)-- analoq İl0
  if y>0 then return table.concat{
    '[[', tostring(y), '|', t and tostring(y)..'&nbsp;'..t or tostring(y), ']]'
  } else return table.concat{
    '[[', tostring(-y), ' e.ə.|', 
    t and tostring(-y)..'&nbsp;'..t or tostring(-y),
    '&nbsp;e.&nbsp;ə.]]'
  }
  end
end

local function FormDate(j,m,y,oj,om,oy,mo)-- ~ Şəxs/Tarix/Logic 4
  if j then
    if not m then return "''format yanlışdır''" end
    if y then return
     string.format(
      table.concat(
        oj and (
          om and (
            oy and {-- GG AAAA İİİİ ([[GG AAAA]] [[İİİİ]])
              oj,'&nbsp;',monthg[om],'&nbsp;',oy,
              '</span> <span class="nowrap">([[',
              j, ' ', monthg[m],']] ',Year0(y),')'
            } or {-- GG AAAA ([[FF AAAA]]) [[İİİİ]]
              oj,'&nbsp;',monthg[om],' ([[',j,'&nbsp;',monthg[m],']]) ',Year0(y)
            }
          ) or {-- GG [[GG AAAA|(GG) AAAA]] [[İİİİ]]
            oj,'&nbsp;[[',j,' ',monthg[m],'|','(',j,')&nbsp;',monthg[m],']] ',Year0(y)
          }
        ) or {'[[',j,'&nbsp;',monthg[m],']]&nbsp;',Year0(y)}
      ),--/table.concat
      ({['Doğum']='bday',['Ölüm']='dday'})[mo] or '',
      y,m,j
     )--/string.format
    else return
      '<span class="nowrap">' .. table.concat(
        oj and (
          om and {-- GG AAAA ([[GG AAAA]])
              oj,'&nbsp;',monthg[om],' ([[',j,'&nbsp;',monthg[m],']])</span>'
          } or {-- GG [[GG AAAA|(GG) AAAA]]
            oj,'&nbsp;[[',j,' ',monthg[m],'|','(',j,')&nbsp;',monthg[m],']]</span>'
          }
        ) or {'[[',j,'&nbsp;',monthg[m],']]</span>'}
      )
    end
  else
    return y and string.format(
      '<span class="nowrap">%s<span style="display:none;">(<span class="bday">%04i</span>)</span></span>',
      Year0(y,'il'),y) or "''format yanlışdır''"
  end
end

local function GetDate(D)
  local d,m,y = d:match('^%s*(%d%d?)[/.]([01]?%d)[/.](%-?%d+)')
  if not d then y,m,d = D:match('^%s*(%-?%d+)[-\\]0*(1?%d)[-\\]0*(%d+)') end
  return tonumber(d),tonumber(m),tonumber(y)
end

local function Cmp(a,b)--İki tarixi müqayisə edir, buna uyğun olaraq nəticə -1, 0 və ya 1 
  local d1,m1,y1 = GetDate(a)
  local d2,m2,y2 = GetDate(b)
  return d1 and d2 and (--nil, əgər format tanınmayıbsa
    y1==y2 and (
      m1==m2 and (
        d1==d2 and 0 or d1<d2 and -1 or 1
      ) or m1<m2 and -1 or 1
    ) or y1<y2 and -1 or 1
  )
end

local function Yyyymmdd(r)--Azərbaycanca tarixi YYYY,MM,DD formatına çevirir
  local d, m, y, M = mw.ustring.match(r, "^%s*(%d%d?)%s+([a-zA-Z]+)%s+(%d+)")
  if not m then return nil end
  m = mw.ustring.lower(m)

  --тупо перебор
  for i = 1, 12 do
  	if m == monthg[i] then
  		M = i
  		break
		end
	end

  if not M then
  	return nil
	end
  return tonumber(y), M, tonumber(d)
end

local p = {}

p = {

ifdate=function(f)
 -- Arqumentlər şablona ötürülür 
 return f:getParent().args[ mw.ustring.match(frame.args[1],"^[ %d.%-−%()]*$") and 2 or 3 ]
end;

DecodeDate = DecodeDate;
Diffy = Diffy;
Year0 = Year0;
GetDate = GetDate;
Cmp = Cmp;
Yyyymmdd = Yyyymmdd;

diffy = function(f)
  local d1,m1,y1=DecodeDate(f.args[1]);
  local d0,m0,y0=DecodeDate(f.args[2])
  return Diffy(d1,m1,y1,d0,m0,y0)
end;

monthg=function(f) return monthg[ f.args[1] or f:getParent().args[1] ] end;

persdate=function(f)
 local frame=f:getParent();
 local catpref,mo,d,d2={['Doğum']='Doğulanlar',['Ölüm']='Vəfat edənlər'}, frame.args[1],frame.args[2],frame.args[3]
 local cat, j,m,y,oj,om,oy,tail, j2,m2,y2, age = ''
 if d then
   j,m,y,oj,om,oy,tail=DecodeDate(d:gsub('−','-'));
   if not (j or y) then
     return
   end
 end;
 if d2 then
   j2,m2,y2 = DecodeDate(d2:gsub('−','-'));
 end;
 return table.concat{
   FormDate(j,m,y,oj,om,oy,mo),
   ( (frame.args['nopersoncat'] or '')~='' or (f.args['nocat'] or '')~='' ) and '' or table.concat{
     '[[Kateqoriya:Əlifba sırasına görə şəxslər]]',
     j and string.format('[[Category:%s %i %s]]',catpref[mo],j,monthg[m]) or '',
     y and string.format('[[Category:%s %s]]',catpref[mo],y,Year0(y,'ildə')) or ''     
   },--/table.concat dax.
   (function(F)--yaş
     if not F then return '' end;
     local n=F();
     return n and string.format(" (%i %s)%s",
       n,
       mw.getLanguage('az'):plural(n,'il','il','il'),
       n>170 and '[[Category:Vikipediya:Yaşı yanlış göstərilən şəxslər]]' or ''
     ) or ''
   end)( ({
     ['Doğumlar']=function()
       local now=os.date('*t');
       if (not d2 or d2=='') and j and m and y then
         return Diffy(now.day,now.month,now.year,j,m,y)
       end
     end,
     ['Ölümlər']=function()
       return j and m and y and j2 and m2 and y2 and Diffy(j,m,y,j2,m2,y2);
     end,
   })[mo] ),
   tail or '',
   cat
 }--/table.concat xar.
end;

formdate=function(f) 
  if (f.args[1] or '')~='' and (f.args[2] or '')~='' or (f.args[3] or '')~='' then
    return FormDate(f.args[1],f.args[2],f.args[3],f.args[4],f.args[5],f.args[6],f.args['m'])
  else
    local tf=f:getParent();
    return FormDate(tf.args[1],tf.args[2],tf.args[3],tf.args[4],tf.args[5],tf.args[6],tf.args['m'])
  end
end;

cmp=function(f)
  return Cmp(f.args[1],f.args[2])
end;

G2J=function(f)
  local d,m,y=GetDate(f.args[1])
  if f.args[2] and Cmp(f.args[1],f.args[2])==1 then
    return string.format("%i.%i.%i",d,m,y)
  end
  local shift=math.floor(y/100)-math.floor(y/400)-2
  if d-shift>0 then
    return f.args[3] and string.format("%i.%i.%i (%i)",d,m,y,d-shift)
    or string.format("%i.%i.%i",d-shift,m,y)
  else
    if m==1 then
      return f.args[3]
      and string.format("%i.1.%i (%i.12.%i)",d,y,31+d-shift,y-1)
      or string.format("%i.12.%i",31+d-shift,y-1)
    elseif m==3 then
      return f.args[3] and string.format("%i.3.%i (%i.2)", d,y,
        (y%4==0 and 29 or 28)+d-shift-(y%100==0 and y%400~=0 and 1 or 0)
      )
      or string.format("%i.2.%i",
        (y%4==0 and 29 or 28)+d-shift-(y%100==0 and y%400~=0 and 1 or 0)
      ,y)
    else
      return f.args[3] and string.format(
        "%i.%i.%i (%i.%i)", d,m,y, monthd[m-1]+d-shift,m-1
      )
      or string.format("%i.%i.%i",monthd[m-1]+d-shift,m-1,y)
    end
  end
end;

yyyymmdd = function(f)
  local date, hourmin = f.args[1]
  if mw.ustring.match(date, "^%s*%d+\-%d+\-%d+") then
  	return date
	end
  hourmin = mw.ustring.match(date, "%s+%d+:%d+$")
  local y, m, d = Yyyymmdd(date)
  if not y then
  	return '<span class="error">Xəta: yanlış tarix formatı.</span>'
	end
  return string.format('%4i-%02i-%02i', y, m, d) .. (hourmin or '')
end
}

function table.val_to_str ( v )
 if "string" == type( v ) then
  v = string.gsub( v, "\n", "\\n" )
  if string.match( string.gsub(v,"[^'\"]",""), '^"+$' ) then
   return "'" .. v .. "'"
  end
  return '"' .. string.gsub(v,'"', '\\"' ) .. '"'
 else
  return "table" == type( v ) and table.tostring( v ) or
   tostring( v )
 end
end

function table.key_to_str ( k )
 if "string" == type( k ) and string.match( k, "^[_%a][_%a%d]*$" ) then
  return k
 else
  return "[" .. table.val_to_str( k ) .. "]"
 end
end

function table.tostring( tbl )
 local result, done = {}, {}
 for k, v in ipairs( tbl ) do
  table.insert( result, table.val_to_str( v ) )
  done[ k ] = true
 end
 for k, v in pairs( tbl ) do
  if not done[ k ] then
   table.insert( result,
    table.key_to_str( k ) .. "=" .. table.val_to_str( v ) )
  end
 end
 return "{" .. table.concat( result, "," ) .. "}"
end

local function parseISO8601Date(str)
	local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
	local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
	return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
end

local function parseISO8601Time(str)
	local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z"
	local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern)
	return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S)
end

function parseISO8601Offset(str)
	if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end -- ends with Z, Zulu time

	-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils 
	local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$"
	local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern) 
	sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00"

	return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om)
end

function p.parseISO8601(str)
	if 'table'==type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y,M,D = parseISO8601Date(str)
	local h,m,s = parseISO8601Time(str)
	local oh,om = parseISO8601Offset(str)
	return tonumber(os.time({year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s}))
end

local g2uBoundary1 = p.parseISO8601('1582-10-15T00:00:00Z')
local g2uBoundary2 = p.parseISO8601('1700-03-12T00:00:00Z')
local g2uBoundary3 = p.parseISO8601('1800-03-13T00:00:00Z')
local g2uBoundary4 = p.parseISO8601('1900-03-14T00:00:00Z')
local g2uBoundary5 = p.parseISO8601('1918-01-26T00:00:00Z') -- декрет Ленина

-- Передаваемое время обязано быть по Григорианскому календарю (новому стилю)
function p.formatWiki( time, infocardClass, categoryNamePrefix )
	if 'table'==type( time ) then
		if time.args and time.args[1] then
			time = tonumber( time.args[1] )
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( time ) .. ': ' .. table.tostring( time )
		end
	end
	local t = os.date("*t", time)
	if time < g2uBoundary1 then
		return p.formatWikiImpl( t, t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end
	
	if t.year == 1700 and t.month == 3 and t.day == 11 then
		return p.formatWikiImpl( {year=1700, month=2, day=29}, t, infocardClass, categoryNamePrefix)
	end
	if t.year == 1800 and t.month == 3 and t.day == 12 then
		return p.formatWikiImpl( {year=1800, month=2, day=29}, t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end
	if t.year == 1900 and t.month == 3 and t.day == 13 then
		return p.formatWikiImpl( {year=1900, month=2, day=29}, t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end

	if g2uBoundary1 <= time and time < g2uBoundary2 then
		return p.formatWikiImpl( os.date("*t", time - 10 * 24 * 60 * 60), t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end
	if g2uBoundary2 <= time and time < g2uBoundary3 then
		return p.formatWikiImpl( os.date("*t", time - 11 * 24 * 60 * 60), t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end
	if g2uBoundary3 <= time and time < g2uBoundary4 then
		return p.formatWikiImpl( os.date("*t", time - 12 * 24 * 60 * 60), t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end
	if g2uBoundary4 <= time and time < g2uBoundary5 then
		return p.formatWikiImpl( os.date("*t", time - 13 * 24 * 60 * 60), t, infocardClass, categoryNamePrefix )
	end

	return p.formatWikiImpl( t, t, infocardClass, categoryNamePrefix )
end

local function ternary ( cond , T , F )
  if cond then return T else return F end
end

local nominativeMonthes = {'yanvar', 'fevral', 'mart', 'aprel', 'may', 'iyun',
  'iyul', 'avqust', "sentyabr", "oktyabr", "noyabr", "dekabr"}
  
local genitivusMonthes = {'yanvar', 'fevral', 'mart', 'aprel', 'may', 'iyun',
  'iyul', 'avqust', "sentyabr", "oktyabr", "noyabr", "dekabr"}

local genitivusMonthes2 = {'yanvarda', 'fevralda', 'martda', 'apreldə', 'mayda', 'iyunda',
  'iyulda', 'avqustda', "sentyabrda", "oktyabrda", "noyabrda", "dekabrda"} 
  
local function nominativeYear( year )
  if ( year >= 0 ) then
    return '[[' .. year .. '|' .. year .. ']]'
  else
    return '[[e.ə. ' .. ( 0 - year ) .. ' |<abbr class="abbr" title="eradan əvvəl">e.ə.</abbr> ' .. ( 0 - year ) .. ']]'
  end
end

function p.formatWikiImpl( t1, t2, infocardClass, categoryNamePrefix, leftBracket, rightBracket )
  local nd = t2.day;
  local nm = t2.month;
  local ny = t2.year;
  local od = ternary ( t1.day ~= t2.day , t1.day, nil );
  local om = ternary ( t1.month ~= t2.month , t1.month, nil );
  local oy = ternary ( t1.year ~= t2.year , t1.year, nil );
  
	if leftBracket == nil then
		leftBracket = '('
	end
	if rightBracket == nil then
		rightBracket = ')'
	end 

	local JulianComment = function(s)
		return tostring(mw.html.create("abbr")
			:attr("title","yuli təqvimi ilə")
			:wikitext(s)
			:done())
	end

	
  local template =
    (nd ~= nil and "1" or "") .. (nm ~= nil and "2" or "") .. (ny ~= nil and "3" or "") ..
    (od ~= nil and "4" or "") .. (om ~= nil and "5" or "") .. (oy ~= nil and "6" or "")
 
  local datePart = '<span class="nowrap">'
  if (template == "12") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]]",
    								nd, genitivusMonthes[nm] )
  elseif (template == "23") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%s]] %s",
    								nominativeMonthes[nm], nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "3") then
    datePart = datePart .. nominativeYear( ny )
  elseif (template == "123") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]] %s",
                    nd, genitivusMonthes[nm], nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "124") then
    datePart = datePart .. JulianComment(string.format( "%d", od )
							).. string.format( " [[%d %s|" .. leftBracket .. "%d" .. rightBracket .. " %s]]",
                    nd, genitivusMonthes[nm], nd, genitivusMonthes[nm] )
  elseif (template == "1234") then
    datePart = datePart .. JulianComment(string.format( "%d", od )
							).. string.format( " [[%d %s|" .. leftBracket .. "%d" .. rightBracket .. " %s]] %s",
                    nd, genitivusMonthes[nm], nd, genitivusMonthes[nm], nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "1245") then
    datePart = datePart .. JulianComment(string.format( "%d %s", od, genitivusMonthes[om] )
							).. string.format(" " .. leftBracket .. "[[%d %s]]" .. rightBracket .. "", nd, genitivusMonthes[nm] )										
  elseif (template == "12345") then
    datePart = datePart .. JulianComment(string.format( "%d %s", od, genitivusMonthes[om] )
							).. string.format(" " .. leftBracket .. "[[%d %s]]" .. rightBracket .. " %s", nd, genitivusMonthes[nm], nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "123456") then
    datePart = datePart .. JulianComment(string.format( "%d %s %d", od, genitivusMonthes[om], oy ))
							.. '</span> <span class="nowrap">'
							.. string.format(" " .. leftBracket .. "[[%d %s]] %s" .. rightBracket , nd, genitivusMonthes[nm], nominativeYear( ny ) )
  else
    datePart = datePart .. 'format yanlışdır'
  end
  datePart = datePart .. '</span>'
 
  local infocardTemplate =
    (nd ~= nil and "1" or "") .. (nm ~= nil and "2" or "") .. (ny ~= nil and "3" or "")
 
	if infocardClass then
	  if (infocardTemplate == "123") then
	    datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none">(<span class="%s">%04d-%02d-%02d</span>)</span>', infocardClass , ny , nm , nd )
	  elseif (infocardTemplate == "23") then
	    datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none">(<span class="%s">%04d-%02d</span>)</span>', infocardClass , ny , nm )
	  elseif (infocardTemplate == "3") then
	    datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none;">(<span class="%s">%04d</span>)</span>', infocardClass , ny )
	  end
	end
 
  if categoryNamePrefix then
    if ( nd ~= nil and nm ~= nil) then
      datePart = datePart .. '[[Kateqoriya:' .. nd .. ' ' .. genitivusMonthes2[nm] .. ' ' .. categoryNamePrefix .. ']]'
    end
    if ( ny ~= nil) then
      datePart = datePart .. '[[Kateqoriya:' .. inYear( ny ) .. ' ildə ' .. categoryNamePrefix .. ']]'
    end
  end
 
  return datePart
end

return p