Mustafa Salahov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mustafa Salahov
Salahov Mustafa Səttar oğlu
Doğum tarixi 29 avqust 1931 (1931-08-29) (88 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu
Mükafatları "Şöhrət" ordeni (Azərbaycan)

Salahov Mustafa Səttar oğlu (29 avqust, 1931, Bakı şəhəri, Azərbaycan SSR) — azərbaycanlı alim, kimya elmləri doktoru, professor, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

M.S.Salahov 1931-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O zaman Azərbaycan SSSR-in tərkibində idi.Məktəbi bitirəndən sonra Qorki Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə qəbul olmuş və fiziki-kimya ixtisasını seçmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra M.S.Salahov 1955-ci ildə Sumqayıtda Sintetik Kauçuk zavodunda işləməyə başlamış və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft institutunun asperanturasına daxil olmuşdur.Bir müddət Rezin laboratoriyasının müdiri olmuşdur.M.S.Salahov kimya Elmlər doktoru və professordur. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin 2001-ci ildən müxbir üzvü, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının əməkdar ixtiraçısı adına layiq görülmüş və Azərbaycan Respublikasının Memarlar ittifaqının fəxri üzvüdür. M.S.Salahov hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının polimer materiallar institutunda (Sumqayıt şəh.) monomer və polimerlərin stereokimya laboratoriyasına başçılıq edir.M.S.Salahov elmi və pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.O ,Bakı Dövlət Universitetinin professorudur.M.S. Salahovun rəhbərliyi altında 31 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoru hazırlanıb.M.S.Salahov bir neçə kitabin müəllifidir : «Yarat, yaşa», «Akademik Yusif Məmmədəliyev», «Əshabi-Kəhf», «Şam-Əxi» və s. O, poema və şerlər də yazır.

Mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

2004-cü ildə M.S.Salahov “Şöhrət” ordeni ilə tərtif olunmuşdur[1].

O ak. Y.Məmmədəliyevin və ak.M.Mehdizadə adina mükafat ilə tərtif olunmuşdur.

Elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

C1-C5 karbohidrogenlərinin tam xlorlaşmasından C1-C6 xlorkarbonların alınma qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi, C60-füllerenlərin ayrılması imkanlarının aşkar edilməsi və dioksin ksenobiotiklərinin[2] əmələ gəlməsinin qarşısının alınması mümkünlüyünün müəyyən edilməsi. Karbohidrogenlərin oksixlorlaşması və oksibromlaşması reaksiyalarının əsas prinsiplərinin yaradılması. Heksaxlor və dialkilkoksitetraxlortsiklopentadiyenin tetrahidroftal və norbarnen turşularının anhidridləri, imidləri və bisimidləri ilə və həmçinin onlardan alınan bis-imidodiyenlərin bis-imidodiyenofillərlə Dils-Alder kondensləşməsi və polikondensləşməsi reaksiyalarının sistematik qaydada həyata keçirilməsi və tədqiq olunan reaksiyaları, stereoselektivliyinin aydın araşdırılması, müntəzəm quruluşlu hərəki-gövdə zəncirli yanmaz polimerlərin yaradılması.

Əsas elmi nailiyyətlər[redaktə | əsas redaktə]

  • Flame-retardant monomers from chlorinated petroleum hydrocarbons // J. Chem. Mech., 1978, р. 44-51
  • Внутримолекулярное /4+2/- циклоприсоединение // Успехи химии, 1986, т.55, вып.12, с. 2008—2044.
  • Еновая сополимеризация бис-триазолиндионов с бисимидами цис-4-циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты // Высокомолек. соед., 1997, т. 39Б, с.1531.
  • Contamination of the environment in Azerbaijan with dioxin xenobiotics // Organohalogen compounds, 2000, Vol.46, p. 510.
  • Синтез новых классов хлорированных диимидов тетракарбоновых кислот // ЖОрХ, 1998, т. 34, вып.1, с.145[1].

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. http://e-qanun.az/framework/5603
  2. Contamination of the environment in Azerbaijan with dioxin xenobiotics // Organohalogen compounds, 2000, Vol.46, p. 510.