Nəzarət cəmi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

© Müəlliflik hüququ pozuntusu!!!

Mənbə: İmamverdiyev Y.N, "İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti", 2015,“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı səhifə 27 http://library.ict.az/elektron2015/8.pdf
İstifadə edilən material(lar) üçün icazə alınmışdırsa, xahiş edirik məqalənin müzakirə səhifəsində bildirəsiniz. Əks halda məqalə qismən və ya tamamilə silinəcəkdir.
Qeyd: Aktuallığını qoruyan xəbərdarlıqları silmək tövsiyyə olunmur. Belə ki, bu hərəkət bəzi hallarda Vikipediya qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər.

Nəzarət cəmi (Checksum) – tamlığa nәzarәt mexanizmidir, әsasәn verilәnlәrin saxlanması vә şәbәkә protokollarında istifadә edilir. Nəzarət cəmi müәyyәn alqoritmlә hesablanır, verilәnlәrә әlavә edilir vә yadda saxlanır. Nәzarәt cәmini bilәn şәxs hәmin verilәnlәr üçün nәzarәt cәmini hesablayıb müqayisә etmәklә mәlumatın dәyişdirilmәdiyinә әmin ola bilәr. Bәzi sәhvlәr – mәlumatda baytların yenidәn nizamlanması, sıfırlardan ibarәt baytların daxil edilmәsi vә ya çıxarılması, nәzarәt cәmini әks istiqamәtlәrdә artıran vә azaldan sәhvlәr – nəzarət cəmindә aşkarlana bilmir. Bu problemdәn yaxa qurtarmaq üçün kriptoqrafik nәzarәt cәmlәri – kriptoqrafik heş funksiyalar daxil edilir.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • İmamverdiyev Y.N, "İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti", 2015,“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,160 səh.