Nina Ladoxina

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ladoxina Nina
Ladoxina Nina Petrovna
Doğum tarixi 14 yanvar 1962 (1962-01-14) (57 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Respublikası
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi

Ladoxina Nina Petrovna (14 yanvar 1962) — kimyaçı alim, AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Ladoxina Nina Petrovna1962 ildə Baki şəhərində anadan olub. 1969-cü ildə 211 saylı orta məktəbə qəbul olunmuş və 1979 ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Ladoxina Nina Petrovna 1984-cü ildə Lvov Politexnik İnstitutunun “Üzvi birləşmələrin texnologiyası” fakultəsini bitirmişdir və həmin ildə Aşqarlar Kimyasi İnstitutuna mühəndis vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir. 1989-cü ildə aspiranturaya daxil olmuş və 1993-cü ilin namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. “Heterotsiklik aminlərin N-alkoksimetil törəmələri antimikrob aşqarlar kimi” mövzusunda olan dissertasiyasına görə elmi şura onu elmlər namizədi adına layiq görmüşdür. Ladoxina N.P. yüksək elmi nailiyyətinə görə 2006-ci ilin martında Azerbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 2013-cü ildən doktoranturaya qiyabi daxil olmuş və kimya elmləri üzrə (23.06.01 – üzvi kimya ixtisası) elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün, “Funksionaləvəzolunmuş arilsulfamidlərin sintezi, bəzi kimyəvi çevrilmələri və xassələrı” dissertasiya mövzusu təsdiq olunmuşdur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Funksionaləvəzolunmuş arilsulfamidlərin sintezi üçün yeni metodların hazırlanması və alınan birləşmələrin biosid aşqarları kimi xüsüsi mayelərə təsirinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdır.Sintez olunmuş funksionaləvəzolunmuş sulfamidlərlə metilen qrupunun aktivliyi əsasında 1,2- və 1,3-polyarofil-lərlə heterotsiklizasiya aparılmış və bu reaksiyanın sinxron getdiyi müəyyən edilmişdir. Xloraminlərlə allilxlorid arasındakı reaksiya şəraiti öyrənilmiş və alınan 1,3-dixlorpropilsulf-amidlərin aziridinə çevrilməsi prosesi müəyyən edilmişdir. Alınmış azridinlərlə xlor atomunun nukleofillərlə reaksiyaya girmək qabiliyyəti əsasında bir çox funksionaləvəzolunmuş sulfamidlər sintez edilmiş və alınan maddələrin tətbiqi sahələri araşdırılmışdır. Sulfamidlərin sürtkü yağlarında və sürtkülərdə yoxlanıldıqda müəyyən qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Nina Ladoxina 105 yaxın elmi əsərin, o cümlədən 50 məqalə, 47 məruzələrin tezisləri, 8 patentin müəllifidir.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина, С.И.Мамедова, И.Ш.Гусейнов, Ф.А.Фатализаде. Синтез N-замещенных производных арилсульфогидразидов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам. // Журнал «Нефтехимия», 2012, т.52, № 4, С. 317 – 320.
 • С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина, Л.М.Шахгельдиева, И.Ш.Гусейнов. Синтез 1-(арилсульфонил)пиразоло-[1,5-a]-пиридинов. // Журнал органической химии, 2012, Т.48, Вып.10, С.1385-1386.
 • С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина, С.И.Мамедова, И.Ш.Гусейнов, Ф.А.Фатализаде. Arylsulfonyl-N-2-carbamoyguanidines in Synthesis of Hetarylsulfonamides and Characteri zation of the Compounds Obtained. // Petroleum Chemistry, 2014, Vol.54, No 3, P.229 – 233.
 • Н.П.Ладохина. N- (4-Ацетофенил)аренсульфонамиды – синтоны для синтеза N-[(оксо- и тиоксопиридинил)фенил]аренсульфонамидов. // Журнал органической химии, 2014, Т.50, Вып.7, С.1075-1076.
 • S.A.Mammadov, N.P.Ladokhina, S.I.Mammadova, I.Sh.Huseinov, L.I.Aliyeva. N-Alkylsulfamides and their derivatives as additives for lubricating oils. // European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria, 2016, № 1, P. 13 – 18.
 • S.A.Mammadov, N.P.Ladokhina, S.I.Mammadova, L.M. Shakhgel’dieva, L.I.Aliyeva. Synthesis of conjugated sulfonamides and their heterocyclic derivatives. // Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.38, № 6, P. 1 – 5.
 • S.A.Mammadov, N.P.Ladokhina, S.I.Mammadova, I.Sh.Huseinov, L.I.Aliyeva. Study of the reaction of N-2,2-dycianoethinylsulfonamides with 1,3-dioxy compounds. Synthesis of 2-aminopyrano-sulfonamides. // Journal “Heterocyclic Letters”, Indiya, V.6, No.3, , P.341 – 343.

Patentləri[redaktə | əsas redaktə]

 • С.А.Мамедов, Ф.А.Фатализаде, Н.С.Исмайлова, Н.П.Ладохина. Способ получения пластичной смазки. Ш.Б.Аббасова № i 2010 0038.
 • С.А.Мамедов, М.Ф.Фарзалиев, Ф.А.Фатализаде, Н.П.Ладохина. Способ получения уплотнительной смазки. Патент Азерб. Республ. № i 2013 0011.
 • С.А.Мамедов, Ф.А.Фатализаде, Н.П.Ладохина, Л.М.Шахгельдиева, Э.Ю.Алиев, Ш.Б.Аббасова. Антимикробная присадка к СОЖ. Патент Азерб. Республ. № а 2014 0021.
 • С.А.Мамедов, М.Ф.Фарзалиев, Ф.А.Фатализаде, Э.Ю.Алиев, Н.П.Ладохина, И.П.Исмаилов. Способ получения резьбовой смазки. Патент Азерб. Республ. № i 2014 0066.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина, М.Ф.Фарзалиев. Новый способ получения β-хлорэфиров и хлоргидринов – перспективных реагентов в органическом синтезе. // Материалы XXVI Международной научно-технической конференции «Реактив-2012», Минск, 2-4 октября, 2012, С. 8.
 • İ.Ş.Hüseynov, S.Ə.Məmmədov, N.P.Ladoxina, Ş.K.Kazımzadə. N- β-Xlorpolialkilarilsulfamidlərin törəmələrinin sintezi və aşgarlar kimi tətbiqi. // 1-st International Chemistry and Chemical Engineering conference, Baku, 17-21 April, 2013, p. 28-29.
 • В.М.Фарзалиев, С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина. N-2,2-Дицианэтиниларилсульфами-ды - реагенты для синтеза гетарилсульфамидов. Материалы XXVII Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии», Иркутск, 21-24 октября 2013 г., С.88.
 • В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Н.П.Ладохина, Г.Б.Бабаева, Л.Р.Сафарова, Н.А.Алиева // Синтез новых производных 1,3-оксазациклоалканов // II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных и математических наук в современных условиях развития страны», Санкт-Петербург, 2015, С.29 – 33.


Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]