Okratoksinlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Okratoksinlər - Aspergillus və Penicillium cinsli göbələklərin bəzi növləri tərəfindən əmələ gətirilən toksinlərdirlər . Ən geniş yayılmış və daha çox toksik təsirlisi Okratoksin A - dır . Okratoksin B və C isə nisbətən az toksigenliyə malikdirlər .Okratoksin zəhərlənməsi insanlarda Balkan Endemik Nefropatiyası kimi tanınan xronik böyrək xəstəliyinə səbəb olur . Həmçinin bu toksinin kanserogenik təsiri də müəyyənləşdirilmişdir . Okratoksinlər əsasən üzüm , kofe , qoz ağacları və digər növlü məhsullları yoluxdururlar .Penicillium verrucosum əsasən taxılllarda okratoksin əmələ gətirən göbələklərdən biridir .Üzüm və onun kimi digər məhsulllar isə əsasən Aspergillus carbonarius un sintez etdiyi okratoksinlərlə kirlənir . Ümumiyyətlə əksər Aspergillus növləri cofelərdə okratoksinlə kirlənmə yaradır ki , buraya da Aspergillusun əsasən Aspergillus ochraceus , Aspergillus carbonarius və Aspergillus niger növləri daxildir .