Orxan Xəlilov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Orxan Xəlilov
Xəlilov Orxan Vaqif oğlu
Doğum tarixi 17 sentyabr 1981(1981-09-17) (38 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan, Şamaxı ş.
Elm sahəsi Astrofizika və ulduz astronomiyası
Elmi dərəcəsi Astronomiya üzrə fəlsə doktoru
Mükafatları AMEA Fizika –Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin “Fəxri Fərmanı”, 2015-ci il.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Optik diapazonda aparılmış çoxillik spektral müşahidə materialları əsasında T Tau ulduzunun Hβ, H və K CaII şüalanma xətlərinin ekvivalent enlərində 33±1.5 günlük kvaziperiodik dəyişmə aşkar edilmişdir. T Tau ulduzunun UB spektrinin şüalanma xətlərində də həmin kvaziperiodla dəyişmə aşkar edilmişdir. Aşkar edilmiş kvaziperiodik dəyişmə ulduz diskində yerləşən aktiv oblast ilə bağlı ola bilər.
 • Müəyyən edilmişdir ki, AB Aur ulduzunun spektrində Hα, Hβ şüalanma xətlərinin profilləri bənövşəyi qanadda, HeI λ5876Å xəttində isə qırmızı qanadda aktiv dəyişmələr baş verir. AB Aur ulduzunun 1978-1992-ci illərdə alınmış UB spektrlərinə əsasən göstərilmişdir ki, bəzi udulma xətlərinin, o cümlədən, MgII λ2800Å, FeII və b. xətlərinin intensivlikləri 6.1±0.1 günlük periodik dəyişmələr göstərir. Hidrogen və helium şüalanma xətlərinin ekvivalent enlərinin həmin periodla sinxron dəyişməsi, şüa sürətlərinin isə onlarla əks fazada dəyişməsi aşkar olunmuşdur.
 • AB Aur ulduzunun 1986 -cı ildən bəri alınmış bütün spektrləri əsasında üç spektral xəttinin Hα, HeI və NaI ekvivalent enlərinə görə LaflerKinman metodu ilə P=123.7±0.3 günlük periodik dəyişmə aşkar edilmişdir.[1]

Elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., “The emission spectrum variability of AB Aur”, B.V.Kukarkin Centenary Conference: Variable Stars, The Galactic Halo And Galaxy Formation. Zvenigorod, Russia. 2009, p.71-73.
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Guliev N.K., Herbst W., “Periodic variability in the emission spectrum of T Tauri”, Astronom.Astrophys., 2010, v. 511. p.7
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., “Spectral observations of AB Aur”, Odessa Astron. Publ., 2010, v.23.
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Shustarev P.N., Guliev N.Kh., “Periodic variations in the emission spectrum of T Tauri”, Astron. Reports., 2010, v. 54.
 • Халилов О.В., Исмаилов Н.З.,Бахаддинова Г. Р., Шабанова З.Ф., Алимерданова Ф.Н., Адыгезалзаде А.Н. “Линии водорода и гелия в спектре IL Cep”, Вестник БГУ, 2012, №3.
 • Халилов О.В., Исмаилов Н.З., “Быстрая переменность оптического спектра AB Aur”, Астрон.Журн. Азербайджана., 2012, №1.c.13-23.
 • Халилов О.В., Исмаилов Н. З., Бахаддинова Г. Р., Микаилов Х. М., “Спектральная переменность IL Цефея”, Астрофизический Бюллетень, 2013, т. 68, № 2.
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. Mamedxanova G. B., “Planet Formation Processes in AB Aur”, ASP Conference Series, 2015, v.494.
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. “He I 5876 Line Structure in the Spectra of IL CEP A”, Odessa Astronomical Publications, 2015, vol. 28.
 • Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. “Optical Spectrum Variations of IL Cep A”, Astronomy Reports Vol. 60, No.2, 2016.[1]

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü [redaktə | əsas redaktə]

Avropa Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

AMEA Fizika –Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin “Fəxri Fərmanı”, 2015-ci il.

 1. 1 2 http://www.science.gov.az/forms/doktora-filosofii-shamahinskoy-astrofizicheskoy-observatorii/2775