Pifaqor nəzəriyyəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Pifaqor nəzəriyyəsi

Pifaqor nəzəriyyəsiplanimetriyada düzbucaqlı üçbucaqda tərəflər arasındakı münasibətləri ifadə edən nəzəriyyədir. Yunan riyaziyyatçısı Pifaqorun adı ilə adlandırılmışdır. Mənbələr Pifaqordan əvvəl bu teoremin başqa xalqlar tərəfindən bilindiyini göstərir. Nəzəriyyə belə ifadə olunur: Düzbucaqlı üçbucaqda katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir.

Əgər ab katetlər, c isə hipotenuz olarsa onda

vəya, c-ni tapmaq üçün:

Pifaqor teoremi sahə anlayışının köməyi ilə aşağıdakı kimi ifadə olunur: Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi katetlər üzərində qurulmuş kvadratların cəminə bərabərdir. Pifaqor teoreminin tərs teoremi də doğrudur. Bu nəzəriyyədə düzbucaqlı üçbucağın iki tərəfi məlum, bir tərəfi isə naməlum olur.

Bu da pifaqor teoreminin 2-ci üsuludur üsuludur.

{a^2+b^2=c^2} c^2=kök altda a^2+b^2 də pifaqor teoreminin üsuludur.