Qarabağlar qaşı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qarabağlar qaşı düzənliyi - Naxçıvan MR-da şimalda Çalxanqala kəndindən başlayaraq Xok dağına qədər uzanan düzənlik.[1]

Coğrafiyası[redaktə | əsas redaktə]

 • Şimalda Çalxanqala kəndindən başlayaraq Xok dağına qədər uzanır.
 • Buranın relyefi 900 metrlə 1400 metr yüksəklik arasında tərəddüd edir.
 • Qarabağlar qaşı şimaldan cənuba doğru genişlənir və nəticədə eni 7 kilometrə qədər çatır.
 • Sarmat dövrü gillərindən təşkil olunmuş maili düzənliyin şərq yamacı dik olub, bəzi yerlərdə uçurumlar şəklində Süst düzünə enir.
 • Bu yamacda bedlend relyefi inkişaf etmişdir. Kiçik, dar və dərin dərələr başlıca olaraq cənub-şərq istiqamətində uzanır.
 • Qarabağlar qaşının səthi maili düzənlik təşkil etməklə, qərb və cənub-qərb istiqamətində şiddətli surətdə parçalanaraq alçalır.
 • Buranın səthi cənub-qərb istiqamətində uzanan bir neçə çay dərəsi vasitəsilə təpəliklərə ayrılmışdır.
 • Həmin dərələrdən bəzən sellər keçir. Suayrıcları düzdür, zəif parçalanmışdır və sel çöküntüləri ilə örtülmüşdür.[1]

Florası[redaktə | əsas redaktə]

 • Burada əsasən gillicəli və çay daşılı boz torpaqlar üzərində yovşan və gəvən bitkiləri yayılmışdır.
 • Naxçıvançayla Cəhriçay arasında, habelə Xalxal meşəsi, Cəhri və Payız kəndləri arasındakı çay terrasları erozion-akkumlyativ mənşəli olub, kiçik yarğanvari dərələr tərəfindən parçalanmışdır. Bu terraslar NaxçıvançayınCəhriçayın səviyyəsindən 27 və 70 metr yüksəkdədir. Terras səthindəki boz torpaqlarda yovşanlar yayılmışdır.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 3 Babayev S,Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Coğrafiyası. “ELM” redaksiya-nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi. Baki, 1999, s.112