Sübh namazı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sübh və ya ertə namazı 2 rəkət sünnət,2 rəkət fərz və 2-ci fəcrdən gün çıxana qədər arada qılınır.

Sübh namazının qılınma qaydası[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Niyyət ;
 2. Qiyam;
 3. Təkbirətul-ehram;
 4. Həmd və surə oxumaq;
 5. Ruku;
 6. Rukudan qalxmaq;
 7. 2 səcdə;
 8. Ayağa qalxma;
 9. Həmd və surə oxumaq;
 10. Ruku;
 11. Rukudan qalxmaq;
 12. 2 səcdə;
 13. Təşəhhüd;
 14. Salam.

Qeyd: Müstəhəbdir ki, 2-ci rəkətdə həmd-surə oxuduqdan sonra rukudan qabaq qunut tutulsun.

Niyyət[redaktə | mənbəni redaktə et]

2 rəkət sübh namazı qılıram vacib qürbətən iləllah (Allaha yaxınlaşmaq üçün).

Qiyam[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ayaq üstə üzü qibləyə dayanmaq.

Sübhanəkəllahummə və bihəmdıkə və təbərakə ismukə və təala cəddukə və lə iləhə ğeyrukə! Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim!

Təkbirətul-ehram[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əllər qulaq bərabərinə qaldırılır və "Əllahu Əkbər" deyilir.

Həmd və surə oxumaq[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmd surəsi ilə ondan başqa bir surə (vacibi səcdə ayəsi olmayan) oxunmalı, yəni ayaqda sırasıyla : 1.Sübhaneke 2.Eüzü - besmele 3.Fatihə surəsi 4.Qurandan başqa bir surə oxumalı.

Ruku[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rukuda, yəni normal adamın əlləri dizlərə çatacağı həddə qədər əyilmiş vəziyyətdə 3 dəfə "Sübhənəllah" demək kifayətdir.və ya "Subhanə Rabbiyəl Azim"

2 səcdə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Səcdədə bədənin 7 üzvü yerə toxunmalıdır: alın, iki əlin ovucu, dizlər və ayağın baş barmaqları.

Hər səcdədə 3 dəfə "Sübhənəllah" demək kifayətdir. və ya "Rabbənə və ləkəl həmd"

Təşəhhüd[redaktə | mənbəni redaktə et]

Təşəhhüd deyən zaman oturaq vəziyyəti alırsan (müstəhəbdir ki sol budun üstə oturasan və sağ ayağı sol ayağının üstə qoyasan). Təşəhhüdün vacibi miqdarı: "Əşhədu ən la ilahə illəlah, vəhdəhu la şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhəmmədən `əbduhu və rəsuluh. Əllahummə səlli `əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd".

Müstəhəbdir ki, təşəhhüddən əvvəl "Əl-həmdu lillah", yaxud "Bismillahi və billah. Və xəyrul-əsmau lillah" deyəsən.

Salam[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vacibi miqdarı - "Əssəlamu əleykum və rahmətullahi və bərakətuh".

Müstəhəbdir ki, bundan əvvəl "Əssəlamu əleykə eyyuhən-nəbiyyu və rahmətullahi və bərakətuh. Əssəlamu əleyna və əla ibadillahis-salihin" deyəsən.