Sürtkü yağlarında köpüklənmə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sürtkü yağlarında köpüklənmə aqreqatların iş prosesində yağın fəal qarışması, çalxalanması və sıçraması, bu səbəbdən ona hava, yanacağın buxarı və işlənmiş qaz qarışaraq yağın kimyəvi tərkibinin dəyişməsidir .


Köpüklənmənin yaranma səbəbləri[redaktə | əsas redaktə]

Yuyucu, özlülü, siyrilmə və korroziyaya qarşı aşqarlar yağların köpüklənməsini fəallaşdırır. Yağın tərkibində suyun olması, temperaturun yüksəlməsi və yağın sıxlığının azalması da köpüklənməyə meyli artırır. Köpüyün mövcudluğu sürtünən səthlərdə yeyilmənin qarşısını alan sərhəd örtüyünün əmələ gəlməsini pisləşdirməklə sürtünməyə səbəb olur. Köpüyün əmələ gəlməsi yağın özlülüyü, tərkibindəki aşqar və istismar şəraitindən asılıdır. Köpükləndirilmiş yağ asanlıqla yağ nasosunda yağın töküldüyü çıxıntılar vasitəsilə itkiləri artırır və yağın azalmasına səbəb olur. Suyun və səthi aktiv maddə rolunu oynayan qatranların yağda mövcudluğu köpüklənmə prosesini intensivləşdirir.

Köpüklənmənin qarşısının alınması[redaktə | əsas redaktə]

Köpüklənmənin qarşısını almaq üçün yağlara aşqarlar – polisiloksan əlavə edilir. Onların təsir mexanizmi onunla nəticələnir ki, ən incə nazik pərdənin yağ-hava sərhədində yaranmasına imkan yaradaraq yağa qazların qarışmasına mane olur. Köpüklənməyə qarşı motor və transmissiya yağlarında ən çox istifadə edilən və 0,002–0,005% miqdarında ПМС-200A aşqarıdır. K43092 aparatında sürtkü yağlarının köpüklənmə xassələri təyin edilir.

[1]K43092 aparatı haqqında məlumat[redaktə | əsas redaktə]

Aparat iki şəffaf hamamdan ibarətdir və sürtkü yağlarının köpüklənmə xassələrinin təyini üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hamamlardan birində "soyuq" – analiz 24°С temperaturda aparılır, ikincisində "isti" – analiz 93,5°С temperaturda aparılır. Hər hamamda 1000 ml həcmlə iki silindr yerləşdirilmişdir Termostatik blok, qarışdırıcı ilə temperaturun bütün diapazonlarda (otaq temperaturundan 100°С-yə qədər) temperaturun saxlanılmasını ±0,5°C dəqiqliyi ilə təmin edir. Hər nümunə üçün hesablayıcı nəzərdə tutulmuşdur. Lazımlı təminat – sıxılmış havadır.

Texniki xarakteristikalar[redaktə | əsas redaktə]

 • Standartlara uyğunluq - ASTM D 892, İP146, İSO 6247
 • hamamların sayı- 2 ədəd
 • hamamların həcmi - 38,5 l
 • hamamın materialı -silisium tərkibli şüşə
 • temperaturun saxlanılmasının dəqiqliyil -±0,5 C °
 • hamamda yerləşdirilmuş silindrlərin sayı -2 ədəd
 • silindrlər - silisiumlu şüşə, 1litr həcmdə,10 –ml dərəcələrə bölünmə
 • diffuzorlar - 4ədəd
 • güc - 3kvt
 • hamamın ölçüsü - 820x380x794
 • hamamın çəkisi - 49 kq

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

İstinad[redaktə | əsas redaktə]

  

 1. www.soctrade.com/cat/oil/spetsialnye_metody_analiza_masel_i_smazok.html Специальные методы анализа масел и смазок