Siatim-201 sürtküsü

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Siatim-201- antioksidləşdirici aşqardan ibarət antifriksion plastik sürtküdür.

Alınması[redaktə | əsas redaktə]

Siatim-201 litium stearat ilə qatılaşdırılmış, özlülüyü aşağı olan mineral yağdır.Tərkibində difenilamin(aşqar) vardır.

Xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Siatim-201 yekcins mazdır (topalarsız). Rəngləri- parlaq açıq şabalıdı rəngdən tünd sarı rəngədək olur. Standart (ГОСТ 6267-74) Aşağı temperatur xassələrinə, mexaniki stabil və aşağı kolloid stabilliyə malikdir. Şaxtaya və suya davamlıdır.-60oC-dən +90oC-dək temperatur intervalında işlədilə bilər. Su ilə uzunmüddət birbaşa təmas şəraitində və nisbi rütubət 80% -dən çox olduqda, ağır yüklənmiş sürüşmə qovşaqlarında, məmulatların qısa və uzun müddətli konversiyası üçün istifadə edilməsi məsləhət görülmür. Damcı düşmə temperaturu(DDT)1750C –dir. Sürtkünün təminatlı saxlanma müddəti hazırlandığı gündən başlayaraq 1 il hesab edilir. İşləndikcə özlülüyü azalır və sürtkü kimi stabilliyini itirir. Uzun müddət saxlandıqda maye yağ ayrılır ki, bu da istismar xassələrinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Qüsurlardan biri də sürtkünün hidroskopik olmasıdır. Ona görə də atmosfer qatı ilə bir başa təmasda olan detal və mexanizmlərdə işlənə bilmir.

Tətbiqi[redaktə | əsas redaktə]

[]Mülki aviasiyada]] fırlanma qovşaqlarını , yüngül və orta yüklənmiş sürtünmə, sürüşmə qovşaqlarını, şarnirləri, kiçik reduktorları yağlamaq üçün məsləhət görülür. Əsasən təyyarələrin idarə etmə sistemləri şarnirlərinin və müərriklərin, rul asılması qovşaqlarının, qanad arxacıqlarının, şturval kolonkalarının zəncirvari ötürücülərinin, transmissıyaların, dəqiq mexanizm və cihazların, yağlanması üçün istifadə olunur. Bir çox qüsurları olmasına baxmayaraq az yükə məruz qalan mexanizmlərdə, radiotexniki, elektromexaniki avadanlıqlarda, aviasiya cihazlarında tətbiq olunur.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Конесев Г.В.,Мирюков Р.А.,Вокучев В.А.,Иванов Г.Е.,Смолин А.Б.,Матвеев Ю.Г., Кондрашов Д.В.,Солюходов Ю.И.,Янгиров Ф.Н.,Шерешоой В.В.,Латынов А.Ф.,Солоьев А.Л.,Юнусов М.С., //Смазка для шарошечных долот с герметизированнымиопорами-Заявка 2000107556/04 (Россия)заявл.27.03.2000 опубл. 10.12.2001; 2003-20-15 П214П
  • Губарев О.С.,Любинин И.А.,Клюк Б.О.,Краснокутский О.Ю.,Мнищенко Г.Г.,БутовецьВ.В.,СтахурскийО.Д.,македонскийО.О.,ГубаревР.О., //Уплотнительная смазка-Пат.39797 (Украина-заявл.20,08,1998-опубл. 15.06.2001; РЖХим-2002-15-19П220П)
  • Саri-Asoa Mitsurani,Mikani Hidepovi, Karamira Takayuki.Koremeto Takahira.Takemira Kunio «смазка для уплотнения автомобильных подшибников» - Пат США 6605574-заявл.16.01.2002-опубл. 12.08.2003; РЖ.Хим-2004-12-1911225П
  • Билецкий М.С. «Уплотнительная смазка нарезных соединений обсадных труб» Пат 63516(Украина)Заявл.25,04,2003. Опубл.15.01.2004 РЖХим2004 №17-19 и 211
  • Макеев Н.М.Косаткина Н.Н.Ветошкин .В. «Резбоая смазка для обсадных и бурильных труб» -А.С. 1694608(СССР)-Заявл. 19.05.89 Опубл. 30.11.91. Б.И. № 44; РЖХим.-1992- 19П247П
  • Qin Xiao-donq,Zianq Xiao-Linq Получение высокотемпературной консистентной смазки с наночастицами SiO2//Acta Petrol Sin Petrol proses Sec-2002-18-№ 3.c 80-85