Silindr

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Silindir

Silindr - həndəsi element. O iki paralel müstəvi doğuran səthindən ibarətdir. Doğuran səthi düz xəttin çevrə üzrə fırlanmasından alınır. Silindrin formalarına görə ona düz, dairəvi vəya düz-dairəvi adlanır.

Düz silindr - Düz silindir o silindirə deyilir ki o silindirin təpəsində duran müstəvi hissəsinin mərkəzindən o biri təpəsinə çəkilən hündürlük oturacağının mərkəzinə düşsün.

  • Həcmi: :
  • Yan səthin sahəsi:
  • Tam səthin sahəsi:
  • Silindirin dioqonal kəsiyi düzbucaqlıdır.
  • V-Həcm
  • S_yan-yan səthin sahəsi
  • S_tam-tam səthin sahəsi
  • r-silindrin oturacağının radiusu
  • h-silindrin hündürlüyü