Subdominanta

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Dörd səsin birlikdə və ya ardıcıl səslənməsinə 'septakkord' deyilir.Qammanın bütün pillələrindən septakkord qurmaq mümkündür. Ammma ən çox istifadə edilən Daminant Septakkorddur.

Qammanın V pilləsi dominanta adlanır. Daminant septakkordun adı da bundan götürülmüşdür. Daminant Septakkord qammanın 5-ci pilləsindən qurulur.

İnterval tərkibi: b3+k3+k3= D7

Akkordun I səsi ilə axırıncı səsi arasındakı məsafə septima olduğu üçün interval SEPTakkord adlanır.

I dönməsi D65(dominant kvintsekstakkord)

D65 natural major və harmonik minorun 7-ci pilləsindən qurulur. İnterval tərkibi aşağıdakı kimidir:

3+k3+b2

II dönməsi D43(dominant terskvartakkord)

D43 majorun və harmonik minorun II pilləsindən qurulur.

İnterval tərkibi:

k3+b2+b3

III dönməsi D2(dominant sekundakkord)