Sulfat anhidridi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Sulfat anhidridi
Sulfat anhidridi:kimyəvi formul
Sulfat anhidridi: molekulların görünüşü
Ümumi
Sistematik adı Kükürd oksidi (VI)
Kimyəvi formulu SO3
Nisbi mol. kütl. 80.06 а. k. v.
Molyar kütlə 80.06 q/mol
Fiziki xassələri
Aqreqat halı (n.ş.) rəngsiz qaz
Sıxlıq 1.92 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 16,9 °S
Qaynama nöqtəsi 45 °S
Əmələgəlmə entalpiyası (n.ş.) −397.77 kC/mol
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm. [7446-11-9]

Sulfat anhidridi, kükürd 6-oksid, SO3—otaq temperaturunda rəngsiz qazdır. Bərk sulfat anhidridi alfa-, beta-, qamma- və delta- modifikasiyalarında olur. Onların ərimə temperaturları müvafiq olaraq 16.8, 32.5, 62.3 və 95 °C-dir. Həmin modifikasiyalar bir-birindən SO3 kristallarının forması və polimerləşmə dərəcələri ilə fərqlənir. Rütubətli havada SO3 tüstülənir (buxarlanaraq havada H2SO4 damcıları əmələ gətirir).

Sulfat anhidridi sənayedə kükürd qazını katalitik oksidləşdirmə yolu ilə alınır. Ondan sulfat turşusu, oleum, susuz HNO3 və s. hazırlanmasında istifadə olunur.