Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikasının himni

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Türkmənistan SSR-in himni səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search

Түркменистан Совет Социалистик Республикасы Дөвлет Гимни
Türkmenistan Sowet Socialistik Respublikasy Döwlet Gimni
"Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni"


  • Sözləri: Aman Kəkilov
  • Musiqisi: Vəli Muxatov

Tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1946-1997-ci illərdə Türkmənistanın rəsmi himni olmuşdur.

Orijinalda (kiril) Orijinalda (latın) Tərcüməsi
Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy
Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy rus halky
Egsilmez doganlyk kömegin berdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkyndyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Kommunizme baglap arzuw-erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada ynamly barýas.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]