Tiran

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tiran (q.yun. τύραννος) — Qədim Yunanıstanda, əsasən e.ə. VII–VI əsrlərdə hakimiyyəti zor gücünə keçirmiş şəxs. Müasir dövrdə hərfi mənada qəddar despot, pis əzab verən deməkdir. Bəzən bu söz "diktator" sözünün sinonimi kimi istifadə olunur.

Əlavə ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Абамелек-Лазарев, Семён Семёнович. Ферейские тираны. СПб. 1880.
  • Жебелёв, Сергей Александрович. «Младшая тирания» в Греции и Малой Азии // Древняя Греция: Сборник статей. М.: Изд-во АН СССР. Отв. ред. Струве, Василий Васильевич, Каллистов, Дмитрий Павлович; АН СССР, Ин-т истории. 1956.
  • Соловьёва, Светлана Семёновна. Раннегреческая тирания: (К проблеме возникновения государства в Греции) : (Лекции спецкурса). М. Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра всеобщ. истории. 1964.
  • Фролов Э. Д. Ксенофонт и поздняя тирания // Вестник древней истории, 1969. № 1. С. 108—124.
  • Фролов, Эдуард Давидович. Греческие тираны (IV в. до н.э.). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. 1972.
  • Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen, Bd.I-II. München, 1967.
  • Mossé Claude, La Tyrannie dans la Grèce antique (1969), PUF, coll. " Quadrige ", Paris, 2004.
  • Мартин, Томас. Древняя Греция. От доисторических времен до эпохи эллинизма. М.: Альпина нон-фикшн. 2020 [Thomas R. Martin. Ancient Greece: From Prehistoric to Hellenistic Times]. ISBN 978-5-00139-246-0..