Ulduz və üçbucaq birləşmə

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Üçbucaq birləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Üçbucaq birləşmə(sadə sxem)

Generator (və ya hər hansısa bir işlədici) dolaqlarından birincinin sonu ikincinin başlanğıcına, ikincinin sonu üçüncünün başlanğıcına, üçüncünün sonu birincinin başlanğıcına birləşdirildikdə alınan üçfazalı sistemə deyilir. Üçbucaq birləşmədə Xətt gərginliyi ilə faz gərginliyi bir birinə bərabər olur. Üçbucaq birləşmədə yalnız bir gərginlik

U12=U1

U21=U2

U31=U3

Ux=Uf

İx=√3İf

Ulduz birləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Ulduz birləşmə

Dolaqların ulduz birləşdirilməsində dolaqların X, Y, Z ucları sıfır nöqtəsi, yaxud generatorun neytralı adlanan bir nöqtəyə birləşdirilir

Dördməftilli sistemdə neytrala neytral yaxud sıfır məftil qoşulur. Generator dolaqlarının başlanğıc uclarına üç xətti məftil birləşdirilir. Faza dolağının başlanğıc və son ucları arasındakı gərginlik yaxud hər bir xətt məftili ilə sıfır məftili arasındakı gərginliyə faza gərginliyi deyilir və UA, UB, UC yaxud ümumi şəkildə Uf kimi işarə olunur. Dolaqların başlanğıc ucları arasındakı yaxud xətt məftilləri arasındakı gərginliyə xətt gərginliyi deyilir və UAB, UBC, UAC yaxud ümumi şəkildə Ux kimi işarə edilir.[1]

𝑈𝑥 = √3 ∙ 𝑈f İxf

Üçbucaqdan ulduza keçid

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Üçbucaqdan ulduza ulduzdan üçbucağa keçmək üçün nümunə

Ulduzdan üçbucağa keçid

[redaktə | mənbəni redaktə et]