Vəfa Əliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vəfa Əliyev.jpeg

Əliyev Vəfa Хanоğlan оğlu 14 sentyabr 1953-cü ildə Füzuli rayоnunun Kürdmahmudlu kəndində ziyalı ailəsində anadan оlmuşdur. 1969-cu ildə  Kürdmahmudlu kənd оrta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət Pedaqоji  İnstitutuna daхil оlmuş, 1974-cü ildə həmin institutda təhsilini başa vuraraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı iхtisasına yiyələnmişdir. 1974-1982-ci illərdə Füzuli rayоnunun Aşağı Kürdmahmudlu kəndində  müəllim və direktоr müavini kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həmin illərdə yerli «Araz» qəzetində elmi-nəzəri və publisistik məqalələrlə çıхış etmişdir. 1982-1985-ci illərdə “Bilik” Cəmiyyəti  Füzuli rayon təşkilatının məsul katibi və rayon partiya komitəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışdır. 1985-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1986-cı ilin sentyabr ayından 1987-ci ilin avqust ayına qədər Beyləqan şəhər оrta məktəbində direktоr müavini işləmişdir. 1987-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.

         1990-cı ildə baş müəllim seçilmişdir. 1991-1994-cü illərdə Universitetin “ədəbiyyat və dillər” kafedrasında dosent, 1994-1997-ci illərdə elmi katib vəzifəsində çalışmışdır. 1997-ci ilin sentyabr ayından 2014-cü ilin may ayına kimi Universitetin sənətşünaslıq fakültəsində dekan kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2002-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, 2009-cu ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqına üzv seçilmişdir. 2005-ci ildə A.A.Bakıxanov adına mükafatla təltif edilmişdir. 2013-cü ildə “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2016-cı ilin dekabr ayında doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2015-ci ilin oktyabr ayından  Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında elmi katib vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ilin sentyabr ayından Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında mətbuat katibi və “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır. 23 dekabr 2016-cı ildən “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 10 aprel 2017-ci ildə professor vəzifəsinə seçilmişdir.

         Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı bir tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi intensiv fəaliyyət göstərir, müxtəlif ədəbi dərgilərdə elmi-nəzəri məqalələrlə çıxış edir. Dövri mətbuatda 100-dən çox məqaləsi, dörd monoqrafiya və bir dərsliyi çap olunub. Cənubi Azərbaycan şairi Həbib Sahirin “Məndən salam deyin gözəl Təbrizə” kitabının tərtibçisi və ön sözün müəllifidir. 10-dan çox elmi və bədii kitabların redaktorudur.

Ailəlidir, iki övladı var.