XVI əsr

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1501-ci ildə Səfəvi İmperiyası yarandı.

1514-cü ildə Çaldıran düzündə şah İsmayıl Xətai ilə Sultan Səlim arasında müharibə oldu.

1524-cü ildə Şah İsmayıl Xətai anadan vəfat etdi və Şah Təhmasib anadan oldu.

18-ci əsrin 40-cı illərinin sonlarından bu günə qədər "Gələrsən,görərsən" adlandırılan bu qala 1551-ci ildə tikilib.

1578-cı ildə Şah Təhmasib vəfat etdi.

---Sidenote START---