Xitinozoalar

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Xitinozoalar
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Xitinozoalar
Beynəlxalq elmi adı

Xitinozoalar (Chitinozoa) – sistematik mənsubiyyəti aydın olmayan (Incerta regnum) canlılar; fossil halda onların çox möhkəm xitinəbənzər qabıqları (kapsula) 30–40-dan 500 mkm, çox vaxt 100 mkm-dək ölçülərində olur. Bu kapsullar xarici görünüşünə görə xitini xatırladır, lakin kimyəvi tərkibinə görə, ondan, fərqlənir. Kapsullar formasına görə adətən kolba və butulkaya oxşayır. Üst səthləri hamar və ya müxtəlif çıxıntılarla örtülüdür. Kapsulun daralmış qurtaracağında iri dəlik, əks tərəfdə isə kiçik yarımörtülü dəlik yerləşir. Paleozoyun (ordovik-devon) epikontinental dənizlərində yaşamışdır. Xitinozoalar platforma vilayətlərində yayılan ordovik-çökmələrinin dəqiq stratiqrafik korelyasiyası üçün böyük əhəmiyyəti vardır.

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.