Yanıltmac

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yanıltmac — şifahi xalq ədəbiyyatı janrı. Yanıltmacdakı sözlər fonetik çəhətdən bir-birinə çox oxşadığından bir neçə dəfə aramsız, tələsik təkrar edildikdə deyilişi çətinləşir, dil dolaşır və sözlər bir-birinə qarışaraq gülüş doğurur. Məsələn, "Ay qılquyruq qırqovul, gəl bu kola gir, qılquyruq qırqovul".

Yanıltmacda mənaya o qədər də əhəmiyyət verilmir.

Nəzm və nəsrlə olan yanıltmaclar sözlərin müəyyən mətn daxilində müxtəlif formalarda təkrarlanmasından yaranır və daha çox uşaqların düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələnmələrinə yardım göstərir. Məsələn;

Getdim gördüm
Bir dərədə
İki kar, kor, kürkü yırtıq
Kirpi var.
Dışi kar, kor, kürkü yırtıq kirpi
Erkək kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin
Kürkünü yamamaqdansa,
Erkək kar, kor, kürkü yırtıq kirpi
Dışi kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin
Kürkünü yamayır.

Aşbaz Abbas aş asmış, asmışsa da, az asmış.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]