Yoxsulluğun qapalı dairəsi

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Yoxsulluğun qapalı dairəsi — ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin, regionların və ölkələrin inkişaf etməməsini izah edən qarşılıqlı əlaqəli amillər anlayışı. İqtisadi şəraitin yaxşılaşması ilə bağlı dalğalanmalar əhalinin sonrakı artımı ilə kompensasiya edilir.

Termin ilk dəfə 1949-1950-ci illərdə Hans Sinqer və Raul Prebişin əsərlərində təklif edilmişdir[1].

Adambaşına düşən aşağı gəlirin minimum iqtisadi artım tempinə nail olmaq üçün lazım olan səviyyədə əmanətlərə və investisiyalara mane olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yoxsulluğun qısır dairəsi problemdir[2].

Ev təsərrüfatlarının qənaət etmək qabiliyyəti və həvəsi yoxdur, aşağı gəlir aşağı tələb deməkdir, nəticədə zəif resurslar və fiziki və insan kapitalına sərmayə qoyuluşunu dayandırmaq üçün stimulların olmaması, buna görə də əmək məhsuldarlığı aşağı olaraq qalır. Və konkret məhsul hər bir işçinin gəlirini müəyyən etdiyi üçün şəxsi gəlir də aşağı olacaq

  1. Нуреев Р. М.]] Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: Норма. 2008. 17–22. ISBN 978-5-468-00159-2.
  2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. 2. М.: Республика. 1992. 373–374, 393. ISBN 5-250-01486-0.