Yuyucu-dispersiyaedici aşqarlar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yuyucu-dispersiyaedici aşqarlar – tərkibində metal saxlayan yuyucu, alkilsalisilat, sulfonat, alkilfenolyat, ditiofosfatlar və külsüz dispersiyaedici yüksək molekullu Mannix əsasları, suksinimid aşqarlardır. Küllü yuyucu aşqarlar qələvi ədədi 20- 300 mq KOH /q olan əsasən Ca, Mg və Ba duzlarıdır, külsüz dispersiyaedici aşqarların qələvi ədədi 45 mq KOH /q yüksək deyil.[1]

Təsir mexanizmi[redaktə | əsas redaktə]

Bu aşqarların əsas vəzifəsi: mühərrik detallarının karbon çöküntülərindən təmiz saxlamaq (solyubilizasiya və dispersiyaedici xassələri), onların səthinə yağlardan çöküntünün çökməsinin qarşısını almaqdan (stabilizasiya və peptizasiya xassələri), mühərrik yağının oksidləşməsi nəticəsində əmələ gələn və yanma kamerasından mühərrikə daxil olan turş maddələri neytrallaşmaqdan ibarətdir. Müxtəlif növ yuycu-dispersiyaedici aşqarların təsir effektliyi onların kolloid quruluşlarının xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yüksək qələvili aşqarlar yağda metal karbonatın kolloid dispersiyasından ibarətdir və tərkibləri aşağıdaki kimi göstərilir:[1]

  • sulfonat ( ArRSO3)2 Ca • [ CaCO3]m
  • fenolyat ( OC6H4RSn )2 Ca • [ CaCO3]m
  • salisilat ( HO C6H4COO )2 Ca • [ CaCO3]m


İstehsalı[redaktə | əsas redaktə]

Yuyucu-dispersiyaedici aşqarlar dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsal etdiyi motor yağlarının aşqarlar paketinin 50% -dən çoxunu təşkil edir. Hal – hazırda Rusiyanın Роснефть, Газпромнефть, Лукойл ( ЛЛК Нафтан), НПП Квалитет, Пластнефтехим şirkətləri müxtəlif qələvili alkilsalisilat, fenolyat, ditiofosfat, suksinimid, neft və sintetik sulfonat (qələvi ədədi 500 mq KOH /q olan) aşqarları istehsal edir.[1]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • К.И.Садыхов. «Нефтяные и синтетические сульфонатные присадки к моторным маслам». Баку, “Элм”, 2006, 180с.
  • С.Б. Борщевский. – Мир нефтепродуктов, 2007, №5, с.42-46.
  • В.М. Фиалко. - Мир нефтепродуктов, 2013, №2, с.40-43.
  • А.М.Кулиев. «Химия и технология присадок к маслам и топливам», Л, 1985, 312 с.

İstinad[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1,0 1,1 1,2 А.М.Кулиев. «Химия и технология присадок к маслам и топливам», Л, 1985, 312 с.