Zəy dərəsi yaşayış yeri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Zəy dərəsi yaşayış yeriOrdubad rayonunun Tivi kəndinin ərazi-sində, Gilançayın sol sahilində yerləşir. Sahəsi 2 hektara yaxın-dır. Abidə şərq tərəfdən dərin dərə ilə iki hissəyə bölünmüşdür. Yaşayış yerinin xeyli hissəsi sel sularının və Gilançayın təsirin-dən dağılmışdır. Oradakı tikili qalıqlarının yerində daş yığınla-rı, üzərini otlar örtən dördkünc formalı çalalar qalır. Yaşayış yerindən əldə olunmuş keramikalar boz və çəhrayı rəngli ol~maqla iki qrupa bölünür. Onların əksəriyyəti narın qum qarışığı olan gildən hazırlamışdır. Açıq çəhrayı rəngli çölmək tipli qa-bın ağızının kənarı bir qədər içəri yığılmışdır. O narın qum qa-rışığı olan gildən hazırlanaraq yaxşı bişirilmiş, hər iki səthi ha-marlanmışdır. Tünd çəhrayı rəngli küpə tipli qabın ağzının kənarı azca içəri qatlanmışdır. Gövdəsi qabarıq, boğazı silindirik formada düzəldilmişdir. O nisbətən nazik divarlıdır, hər iki səthi hamarlanmışdır. Abidədən aşkar edilmiş keramika məmulatlarına əsasən onun II-I minilliyə aid olduğu müəyyən edilmişdir[1].

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Toğrul Xəlilov "Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqat-lar". Naxçıvan-2018, “Əcəmi” NəĢriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 120 səh.