Şoqun

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Minamotono Yoritomo, ilk şoqun

Şöqun (yap. 将軍) — orta əsrlərdə Yaponiyada, imperator ailəsinin himayəçilərinə deyilirdi. Yaponiyanı əslində onlar 1192 ildən 1868 ildə başlayan Meyci islahatı dövrünə qədər idarə ediblər. Şöqun hökuməti bakufu 幕府(çadır düşərgəsi) adlanırdı. Şöqun sözü çin dilindən gəlib(将军qeneral, ordu başı deməkdir). "Csən"("se") çincə "əldə saxlamaq", "idarə etmək", "csün"("qun") isə "ordu", "qoşun" deməkdir. Beləliklə "şöqun" sərkərdə, ordubaşı mənasındadır. "Yapon tarixi ensiklopediyasına"("Kokusi daycsiten") görə, "şöqun" "imperatorun əmri ilə qiyamı yatıran və ya barbarlara qarşı vuruşan qoşunun sərkərdəsinə deyilir". Ancaq sonraki dövrlərdə "şöqun" sadəcə sərkərdə titulu deyil, ama daha geniş seyyi-tayşöqun(征夷大将軍)sözünün qısaldılmasıdır. Tayşöqun("başkomandan") sözü ilkin olaraq, hərəsi şöqun tərəfindən idarə edilən üç orduya başçılıq edən sərkərdəyə deyilirdi, lakin sonralar bu söz hər hansı müstəqil hərəkət edən qoşunun başçısına aid edilməyə başladı. O ki qaldı seyy sözünün təyinatına, bu söz "vurmaq","cəzalandırmaq" və(夷)heroqlifi isə (oxla və yayla yaraqlanmış) "barbar","vəhşi" anlamındadır. Bununla əsasən Şimal-Şərqdə yaşayan barbar tayfalar edzo( ya da emisi ya ebisu) nəzərdə tutulurdu. Bu tayfalara qarşı yürüşlər imperator Keyko(71-130 illərdə)başladı. 8 əsrdə rəsmi seyyi-tayşöqun adı yarandı; o şimal-şərq tayfalarına qarşı yürüş edən sərkərdənin rəsmi vəzifəsi idi. İlk dəfə bu ad 794 ildə Otomo no Otomaroya verilmişdi. 10 əsrin əvvəlində edzo xeyli zəifləmişdilər və dövlətə artıq təhlükə törətmirdilər, onlara qarşı yürüşlərin ardı kəsildi, və seyy-tayşöqun vəzifəsinə ehtiyac qalmadı.


Şoqun anlayışı yeni keyfiyətdəBir müddət bu ad san ki yararsız oldu və unuduldu, ancaq müəyyən müddətdən sonra o yenə ortaya çıxdı, lakin bu dəfə tamamilə başqa mənada. Tarixən yapon tayfa-feodal cəmiyətində ali iqtidar bir (imperator)nəslinə aid idi, ama faktiki hakimiyəti əldə saxlamaq üçün o hər hansı başqa böyük tayfa ilə birləşməyə məcbur idi. Beləliklə imperatorun yanında həmişə bir başqa tayfa da olmalı idi. 456 ilə qədər bu Kazuraqi tayfası idi, 498 ilə qədər Xəquri, 539 ilə qədər -Otomo, sonra Mononobə, əsrin ikinci yarısında isə -Soqa tayfası. 645 ildə hakimiyətə sintoist Fudzivara tayfası yiyələndi. 12 əsrdə imperator (və Fudzivara) hakimiyəti Yaponiyada xeyli zəiflədi və faktiki olaraq ölkə üzərində hakimyət bir birini növbə ilə əvəzləyən tayfaların əlinə keçdi. Bu əsrin sonunda hakimiyət uğrunda iki tayfa bəhsə girdi: Tayra və Minamoto. 1156 ildən 1184 ilə qədər ölkəni faktiki olaraq Tayra tayfası idarə edirdi. Xüsusi ilə ölkə nazirlərinin bir çoxusu məhz bu tayfadan idi. 1184 ildən üstünlük Minamoto tayfasının tərəfinə keçdi ki, nümayəndələrindən biri Minamoto -no Yesinaka böyük ordu başında Kiotoya, o vaxtki Yaponiya paytaxtına daxil oldu. Tayra tayfası öz tərəfdarları ilə cənuba doğru qaçdı. Ölkə üzərində hakimiyət bütünlüklə Minamoto tayfasının və şəxsən, ixtiyarında böyük güclü ordusu olan Minamotonun əlinə keçdi. De fakto Yesinaka tamamilə qoşunun yiyəsi idi, ama de-yure onun hakimiyəti imperator tərəfindən sanksiya almamışdı özü isə uzurpator sayılırdı. Buna görə 1184 ildə o imperatir tərəfindən ona şöqun vəzifəsi verilməsinə nail oldu. O vaxt bu vəzifə artıq dzenoya qarşı yürüşə başçılıq edən sərkərdə anlamını vermirdi, edzoların bir çoxu Yesinakanın ordusunda qullu edirdi. Məsələ fərqli idi. Edzoya qarşı yürüşlər ölkənin qaynaqlarının böyük hissəsinin bir əldə cəmləşməsini tələb edirdi. Bu hərbi qüvvənin idarəçisi seyyi-tayşoqun idi. Yesinaka seyyi-tayşöqun olandan sonra bütün hakimiyəti öz əlində cəmləşdirdi və beləliklə o ölkədə özünə rəqib ola biləcək istənilən qüvvədən sığortalanmış oldu. Buna baxmayaraq onun yaxın qohumuMinamoto –no Yeritomo özünə sadiq ordu toplamağı bacardı və Yesinakanı məğlun etdi. Bundan sonra o Tyara tayfasının qalıqlarını məhv etdi və əhalisi artıq dincləşdirilmiş edzo olan Muçi və Dəva vilayətlərinə yürüş etdi. Beləliklə Yeritomo faktiki olaraq ölkənin mütləq hakiminə çevrildi. Uzurpator kimi görünməmək üçün ona imperatorun sanksiyası gərək idi, buna görə Yeritomo imperatordan onun rəsmi şöqun təyin olunmasını tələb etdi və 1192 ildə bu vəzifəyə rəsmi təyin olundu. Bu vaxtdan seyyi-tayşoqun (ya da sadəcə şoqun) müvəqqəti vəzifədən daimi həm də irsi keçən hərbi hakim tituluna çevrildi. Şoqunluğun 1192 ildə əsası qoyulandan onun 1867 ildə süqutuna qədər(yəni demək olar ki yeddi əsr ərzində) seyyi-tayşöqun titulu irsi-nəsli idi. Titulun ciddi irsən ötürülmə qaydası yox idi – adətən şöqun hakimiyəti öz oğullarından birinə, ya da qohum nəslin oğulluğa götürdüyü nümayəndəsinə ötürürdü. Şöqun titulunu “atabəy” titulu ya da “lələ” vəzifəsi ilə müqayisə etmək olar. Ancaq sonuncu halda bu irsən ötürülmürdü. Kamakura şöqunluğu –Kamakura bakufu (1192—1333) Minamoto tayfası : 1192—1210 (3 şöqun) Fudzivara tayfası : 1226—1252 (2 şöqun) İmperator şahzadələri (sinno): 1252—1333 (4 şöqun) Kioto şoqunatı — Muromati bakufu (1338—1573) Asikaqa tayfası: 1338—1573 (16 şöqun) Ədos şoqunatı — Ədo bakufu (1603—1867) Tokuqava tayfası: 1603—1867 (15 şöqun) 1573 ildən 1603 ilə qədər şöqun faktiki olmadı, ölkəni isə Oda NobunaqaToyötomi Xidəyösa idarə etdilər. Hakimiyət tamamilə onların əlində idi, ama onlar rəsmi olaraq seyyi-tayşöqun titulunu almadılar. İstisna ancaq Akəti Miçuxidə idi, rəsmi olaraq imperator tərəfindən seyyi-tayşöqun kimi tanınmasına baxmayaraq 13 gündən sonra Xidəyösi tərəfindən devrildi. Məsələ burasındadır ki, geniş yayılmış nəzərə görə şöqun ancaq Minamoto tayfasından olmalıdır, əfsanəyə görə isə Akəti tayfasının da kökləri Minamoto tayfasına gedir.