İnsulin

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

İnsulin – zülal hormonudur. Yalnız gündəlik və müntəzəm olaraq qanda qlükozanın miqdarının monitorinqinin köməyi ilə insulinin dozasını düzgün təyin etmək olar.

İnsulin şprislәri vә xüsusiyyәtlәri[redaktə | əsas redaktə]

insulin vurmaq üçün işlәdilәn Şprislәr Rusiyada vә xarici ölkәlәrdә istehsal olunur. Әsasәn Rusiyanın vә ABŞın «Benton Dikinson» şirkәtin buraxdığı şprislәr keyfiyyәtlidir vә Azərbaycanda da geniş istifadә edilir. Belә şprislәr steril edilmiş birdәfәlik istifadә üçündür. 1 yaxşı şprisin qiymәti 10 ABŞ sentidir. A — Әla, B — yaxşı, C — orta keyfiyyәtli. İnsulin vurarkәn ağrı hiss edilmәməsi üçün şprisdәn 1 dәfә istifadә edilmәlidir.

İnsulinin yararlıq müddәti vә saxlanılma qaydaları[redaktə | əsas redaktə]

Xarici ölkә şirkәtlәrindәn bizә daxil olan insulin preparatlarının (dәrmanlarının) markası (nişanı) Rus dilindә qeyd olunub. Orada insulinin hazırlandığı tarixi vә yararlı olma müddәti 2 yerdә göstәrilir: qutunun üzәrindә, vә Flakonun üzәrindә bu barәdә mәlumat vardır. Dәrmanların yararlı olması müddәti 1,5-2 ildir. insulinin yararlı vә keyfiyyәtli olması kifayәt deyil. Preparatın rәnginә, görünüşünә, quruluşuna, fikir vermәk lazımdır. Mәsәlәn; qısa müddәtli tәsir göstәrәn insulin tәmiz, saf, olmalıdır. Bulanıq, çirkli, Batıq olmamalıdır. insulindәn istifadә edәrkәn Aşağıdakı qaydalara әmәl edin. 1 Vaxtı keçmiş insulindәn istifadә etmәyin. 2 Şübhәlәndiyiniz insulin preparatından istifadә etmәyin. 3 Әldәn insulin preparatı Almayın. 4 Hәtta xaricdәn gәtirilәn insulin preparatlarına da ehtiyatla yanaşın. 5 insulini soyuducuda saxlayın. 6 insulini Buzxanada saxlamayın.

İnsulin vurulduğu nahiyyәlәr[redaktə | əsas redaktə]

IMAG0131-1-1.jpg

insulin dәrialtına vurulur. İnsulin vurmaq üçün әn münasib nahiyyәlәr kürәyin altı, budun ön tәrәfi, qarın divarının yan tәrәfidir. Bu yerlәrin dәrisi yaxşı bükülür vә qan damarlarını, sinirlәri vә sümük üstlüyünü zәdәlәmir. İnsulinin tәsir göstәrmәsi effekti onun vurulduğu yerdәn çox aslıdır, bu asılılığı siz hökmәn nәzәrә almalısınız. İnsulin qarın vә dәrialtı sahәsinә vurulduqda onun 90 %-i asanlıqla qana sovrulur vә tez bir zamanda tәsir göstәrmәyә başlayır. Buda vurulduqda onun 70 %-i qana sovrulur vә insulin lәng tәsir göstәrmәyә başlayır. Kürәyin altına insulin vurulduqda, dozanın 30 %-i qana keçir vә çox lәng surәtdә tәsir etmәyә başlayır.