Şablon:İqlim cədvəli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Sənədləşmə
Rənglər
Temperatur Çöküntü
> 30
FF4040
25 – 30
FF6347
20 – 25
FF8C00
15 – 20
FFA500
10 – 15
FFCC66
 5 – 10
FFFF99
0 – 5
FFFFFF
-5 – 0 
F0F8FF
-10 – -5
CFE8FF
-20 – -10
B9D3FF
> 100
607CD2
90 – 100
828BD9
80 – 90
4169E1
70 – 80
6495ED
60 – 70
8AB0FF
50 – 60
B9D3FF
40 – 50
CFE8FF
30 – 40
F0F8FF
20 – 30
FFFFFF
10 – 20
FFF8DC
 0 – 10
EED8AE

Bütün iqlim göstəricilər vergül ilə deyil nöqtə ilə verilməlidir.


Başlıq əlavə qeyd və göstəriciləri vermək üçündür. deaktiviert sağa sözlərnin köməyi ilə bəzi bəndləri gizlətmək və ya kənarlaşdırmaq, yerini dəyişdirmək mümkündür:

 • CƏDVƏl = deaktiviert
 • DIAGRAMM TEMPERATUR = deaktiviert və ya sağa
 • DIAGRAMM YAĞINTI = deaktiviert
 • DIAGRAMM YAĞINTI MIQYAS = Diaqramın miqyası pixel ilə nizamlanır.

Digər göctəricilər:

 • hm… = Orta aylıq ən yüksək temperatur °C ilə
 • lm… = Orta aylıq ən alçaq temperatur °C ilə
 • av… = Orta aylıq alçaq temperatur °C ilə
 • nb… = Orta aylıq yağıntı mm ilə
 • sh… = Orta gündəlik günəşli saatların sayı s/g ilə
 • rd… = Orta aylıq yağışlı günlər g ilə
 • wt… = Orta aylıq suyun (dəniz, göl) temperaturu °C ilə
 • lf… = Orta aylıq rütubət % ilə
 • Başlıq = Cədvəl başlığı və qeydlər üçün
 • Yer = Ərazinin adı
 • MƏNBƏ = İqlim məlumatının mənbəyini göstərmək üçün

Tətbiqi

{{İqlim cədvəli
| CƏDVƏl = 
| DIAGRAMM TEMPERATUR = 
| DIAGRAMM YAĞINTI = 
| DIAGRAMM YAĞINTI MIQYAS = 
| MƏNBƏ = 
| Başlıq = 
| Yer =
<!-- Orta aylıq ən yüksək temperatur °C ilə -->
| hmjan = 
| hmfeb = 
| hmmär = 
| hmapr = 
| hmmai = 
| hmjun = 
| hmjul = 
| hmaug = 
| hmsep = 
| hmokt = 
| hmnov = 
| hmdez = 
<!-- Orta aylıq ən alçaq temperatur °C ilə -->
| lmjan = 
| lmfeb = 
| lmmär = 
| lmapr = 
| lmmai = 
| lmjun = 
| lmjul = 
| lmaug = 
| lmsep = 
| lmokt = 
| lmnov = 
| lmdez = 
<!-- Orta aylıq temperatur °C ilə -->
| avjan = 
| avfeb = 
| avmär = 
| avapr = 
| avmai = 
| avjun = 
| avjul = 
| avaug = 
| avsep = 
| avokt = 
| avnov = 
| avdez = 
<!-- Orta aylıq yağıntı mm ilə -->
| nbjan = 
| nbfeb = 
| nbmär = 
| nbapr = 
| nbmai = 
| nbjun = 
| nbjul = 
| nbaug = 
| nbsep = 
| nbokt = 
| nbnov = 
| nbdez = 
<!-- Orta gündəlik günəşli saatların sayı s/g ilə -->
| shjan = 
| shfeb = 
| shmär = 
| shapr = 
| shmai = 
| shjun = 
| shjul = 
| shaug = 
| shsep = 
| shokt = 
| shnov = 
| shdez = 
<!-- Orta aylıq suyun (dəniz, göl) temperaturu °C ilə -->
| wtjan = 
| wtfeb = 
| wtmär = 
| wtapr = 
| wtmai = 
| wtjun = 
| wtjul = 
| wtaug = 
| wtsep = 
| wtokt = 
| wtnov = 
| wtdez = 
<!-- Orta aylıq yağışlı günlər g ilə -->
| rdjan = 
| rdfeb = 
| rdmär = 
| rdapr = 
| rdmai = 
| rdjun = 
| rdjul = 
| rdaug = 
| rdsep = 
| rdokt = 
| rdnov = 
| rddez = 
<!-- Orta aylıq rütubət  % ilə -->
| lfjan = 
| lffeb = 
| lfmär = 
| lfapr = 
| lfmai = 
| lfjun = 
| lfjul = 
| lfaug = 
| lfsep = 
| lfokt = 
| lfnov = 
| lfdez = 
}}

Misal 1

Bakı üçün aylıq orta temperatur və yağıntı
Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sen Okt Noy Dek
Max. Temperatur (°C) 6,6 6,3 9,8 16,4 22,1 27,3 30,6 29,7 25,6 19,6 13,5 9,7 Ø 18,1
Min. Temperatur (°C) 2,1 2,0 4,2 9,4 14,9 19,7 22,2 22,9 19,4 13,6 8,8 4,8 Ø 12
Temperatur (°C) 6,3 6,1 8,2 13,4 18,7 23,4 26,1 26,3 23,7 18,4 13,0 8,6 Ø 16
Yağıntı (mm) 21 20 21 18 18 8 2 6 15 25 30 26 Σ 210
Günəşli saatlar (s/g) 2,9 3,1 4,0 6,5 8,3 9,8 10,1 9,1 7,4 4,6 3,1 3,3 Ø 6
Yağışlı günlər (g) 6 6 5 4 3 2 1 2 2 6 6 6 Σ 49
Nisbi rütubət (%) 78 78 77 69 64 57 58 63 68 74 77 76 Ø 69,9
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
6,6
2,1
6,3
2,0
9,8
4,2
16,4
9,4
22,1
14,9
27,3
19,7
30,6
22,2
29,7
22,9
25,6
19,4
19,6
13,6
13,5
8,8
9,7
4,8
Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sen Okt Noy Dek
A
t
m
o
s
f
e
r

ç
ö
k
ü
n
t
ü
s
ü
21
20
21
18
18
8
2
6
15
25
30
26
  Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sep Okt Noy Dek


Misal 2

Bakı
İqlim diaqramı
YFMAMİnİlASOND
 
 
21
 
6.6
2.1
 
 
20
 
6.3
2.0
 
 
21
 
9.8
4.2
 
 
18
 
16.4
9.4
 
 
18
 
22.1
14.9
 
 
8
 
27.3
19.7
 
 
2
 
30.6
22.2
 
 
6
 
29.7
22.9
 
 
15
 
25.6
19.4
 
 
25
 
19.6
13.6
 
 
30
 
13.5
8.8
 
 
26
 
9.7
4.8
Temperatur °C ilə,  Yağıntı mm ilə
Mənbə: WMO, www.wetter.com
Bakı üçün aylıq orta temperatur və yağıntı
Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sen Okt Noy Dek
Max. Temperatur (°C) 6,6 6,3 9,8 16,4 22,1 27,3 30,6 29,7 25,6 19,6 13,5 9,7 Ø 18,1
Min. Temperatur (°C) 2,1 2,0 4,2 9,4 14,9 19,7 22,2 22,9 19,4 13,6 8,8 4,8 Ø 12
Temperatur (°C) 6,3 6,1 8,2 13,4 18,7 23,4 26,1 26,3 23,7 18,4 13,0 8,6 Ø 16
Yağıntı (mm) 21 20 21 18 18 8 2 6 15 25 30 26 Σ 210
Günəşli saatlar (s/g) 2,9 3,1 4,0 6,5 8,3 9,8 10,1 9,1 7,4 4,6 3,1 3,3 Ø 6
Yağışlı günlər (g) 6 6 5 4 3 2 1 2 2 6 6 6 Σ 49
Nisbi rütubət (%) 78 78 77 69 64 57 58 63 68 74 77 76 Ø 69,9
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
6,6
2,1
6,3
2,0
9,8
4,2
16,4
9,4
22,1
14,9
27,3
19,7
30,6
22,2
29,7
22,9
25,6
19,4
19,6
13,6
13,5
8,8
9,7
4,8
Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sen Okt Noy Dek
A
t
m
o
s
f
e
r

ç
ö
k
ü
n
t
ü
s
ü
21
20
21
18
18
8
2
6
15
25
30
26
  Yan Fev Mar Apr May İyn İyl Avq Sep Okt Noy Dek


Həmçinin bax

 • {{İqlim diaqramı}}