ƏBOB

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB) - iki tam ədədin hər birinin qalıqsız bölündüyü natural ədədlərdən ən böyüyü. MN ədədlərinin ən böyük ortaq böləni ƏBOB (M,N) kimi işarə olunur.

Ədədlərin ƏBOB-nu tapmaq üçün:

  1. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırırıq.
  2. Ortaq olan sadə vuruqları vururuq.

Nümunə: ƏBOB (75, 45)=15

  1. 75=3×5×5
    45=3×3×5
  2. 3×5=15

Birdən başqa ortaq bölənləri olmayan natural ədədlərə qarşılıqlı sadə ədədlər deyilir.

Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən böyük ortaq böləni 1-ə bərabərdir.

Ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Məsələn, ƏBOB (15, 16)=1

Ardıcıl tək ədədlər də qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Məsələn, ƏBOB (37, 39)=1

Ədədlərdən biri digərinin bölənidirsə, ƏBOB bu ədədlərdən kiçiyinə bərabərdir. Məsələn, ƏBOB (9, 3)=3