ƏBOB

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB) - iki tam ədədin hər birinin qalıqsız bölündüyü natural ədədlərdən ən böyüyü. MN ədədlərinin ən böyük ortaq böləni ƏBOB (M,N) kimi işarə olunur.

Ədədin ƏBOB-nu tapmaq üçün: 
1. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırırıq.
2. Ortaq olan sadə vuruqları vururuq.


Nümunə:

ƏBOB(75,45)=15
1) 75=3×5×5
   45=3×3×5   
2) 3×5=15   

Birdən başqa ortaq bölənləri olmayan natural ədədlərə qarşılıqlı sadə ədədlər deyilir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən böyük ortaq böləni 1-ə bərabərdir.

Ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Məsələn, ƏBOB (15,16)=1

Ardıcıl tək və ya ardıcıl cüt ədədlər də qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Məsələn, ƏBOB (58,60)=1 və yaxud ƏBOB (37,39)=1

Ədədlərdən biri digərinin bölənidirsə, ƏBOB bu ədədlərdən kiçiyinə bərabərdir. Məsələn, ƏBOB (9,3)=3