ƏKOB

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB) - iki natural ədədin hər birinə qalıqsız bölünən natural ədədlərdən ən kiçiyi. m və n ədədlərinin ən kiçik ortaq bölünəni ƏKOB (m,n) kimi işarə olunur. ƏKOB-da alınan cavab verilmiş ədədlərin (m, n) hasilindən böyük olmamalıdır.

ƏKOB-u bu qayda da tapmaq olar:

1. Ədədlər sadə vuruqlara ayrılır; 2. Bu ədədlərdən birinin ayrılışı götürülür; 3. O biri ədədlərin ayrılışlarından birincisinin ayrılışında olmayan vuruqlar götürülür və birinci ədədin vuruqlarının yanına yazılır; 4. Alınmış vuruqların hasili tapılır.

Nümunə: ƏKOB (16;24) = ? . 16=2×2×2×2 24=2×2×2×3 ƏKOB(16;24)=2×2×2×3×2=48