Əshabi-Kəhf mineral bulağı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Əshabi-Kəhf mineral bulağıCulfa rayonu ərazisində , Naxçıvan şəhərindən 12 km. məsafədə müqəddəs “Əshabi Kəhf (Culus) dağı” nın ətəyindədir.

Oradakı “təndirdən” (yer çatından) hər 15 dəqiqədən bir mineral soyuq su köpüklənərək təzyiqlə çıxır.

Zəif minerallaşmış suyun tərkibi radonlu, karbonqazlı, hidrokarbonatlı-xlorlu-sulfatlı və natriumlukalsiumludur. Rusiyadakı “Pyatiqorsk” (Şimali Qafqaz) mineral suyunun analoqudur. Rematik xəstəliklərin müalicəsində suya girməklə 10-15 dəqiqə gözləməli və sonra bədəni günəş şüaları ilə qurutmaq lazımdır.

Müalicə məqsədilə vanna kursu on gün davam edilməlidir.[1]

Coğrafi koordinatları[redaktə | əsas redaktə]

Qahab kəndindən 6 km cənub-şərqdə, Naxçıvan şəhərindən 12 km məsafədə, Əshabi-kəhf dağının ətəyindədir.

Tərkibi[redaktə | əsas redaktə]

Minerallaşma dərəcəsi 4,7 q/l-dir. Gündəlik su sərfi 259000 litr, qələviliyi 6,5, temperaturu isə 18 C0 təşkil edir.

İon tərkibinə görə bulağın suyu aşağıdakı kimi ifadə olunur:

Kimyəvi tərkibinə görə hidrokarbonatlı-xloridli-sulfatlı, natriumlu- kalsiumlu tiplidir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Bağırov, Feyruz Abdulla oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri- Naxçıvan, 2008.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Əshabi-Kəhf mineral bulağı". Naxçıvan Ensiklopediyası. I (Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr). Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi. V.Y. Talıbov. 2005. səh. 596. ISBN 5-8066-1468-9.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  1. Əliyev F.Ş – Azərbaycan respublikasının yeraltı suları ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri. Monoqrafiya , “Çaşıoğlu” , Bakı-2000, 325 s.
  2. Бабаев А.М – Минералние воды горно – складчатых областей Азербайджана. «Чашыоглу» , Баку-2000, 381 с.
  3. Тагиев И.И, Ибрагимова И.Ш, Бабаев А.М – Ресурсы минералъных и термалных вод Азербайджана. «Чашыоглу» , Баку-2001, 166 с.
  4. Səfərov A.V, Babayev N.İ – Hidrogeokimya və mineral sular. Dərs vəsaiti, “ADNA” nəşri, Bakı-2006, 129 s.
  5. Əliquliyev R.İ, İsmayılova M.M – Hidrogeokimya və mineral sular. Dərs vəsaiti, “”, Bakı-2006, 142 s.
  6. Aslanov A.D, Axundov V.C, Əhmədova O.M – Mineral və termal sular, “BDU” nəşriyyatı, Bakı-1997.