Adil Qəribov

From Vikipediya
Jump to navigation Jump to search
Adil Qəribov
Doğum tarixi 28 mart 1950(1950-03-28) (69 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru[d]
Üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Adil Qəribov (Adil Əbdulxaliq (Abdulxalıq) oğlu Qəribov; 28 mart 1950(1950-03-28), Nuxa rayonu) — Azərbaycan kimyaçısı, kimya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvi (akademik), (2014).[1]

Həyatı[edit | edit source]

Adil Qəribov 28 mart 1950-ci ildə Şəki rayonunun İbrahimkənd kəndində anadan olub. 1966-cı ildə məktəbi gümüş medаlla bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci illərdə AMEA-nın aspirantura şöbəsinin radiasion tədqiqatlar sektorunda təhsil alıb. 1979-cu ildə AMEA-nın organika və Fiziki Kimya institutunda namizədlik disertasiyasını müdafiə edib. 1977-1978-ci illərdə aspiranturanı bitirdikdən sonra, Radiasiya Tədqiqatlar sektorunda mühəndis işləyib, 1978-1980-cı illərdə kiçik, daha sonra 1980-1990-cı illərdə baş elmi işçi kimi çalışıb.1990-1995-ci illərdə “Müxtəlifnövlü sistemlərin radiasion kimyası” qrupunun rəhbəri olub. 1995-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, 1998-ci ildə isə “Radiasiya kimya” ixtisası üzrə professor adını alıb. 1995-2001-ci illərdə “Müxtəlifnövlü sistemlərin radiasiya kimyası” laboratoriyasının, AMEA Radiasiya Tədqiqatlar sektorunun rəhbəri olub. 2002-ci ildə AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuna dəyişdirilib və oranın direktoru seçilib. O, 2007-ci ildən AMEA –nın Radiasiya Kimya ixtisası üzrə müxbir üzvü seçilib. Qəribov Adil Əbdulxaliq oğlu-Azərbaycan kimyaçısı, kimya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir və həqiqi üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İ.H.Əliyevin 14 dekabr 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə Əməkdar Elm Xadimi (Vəsiqə № 0066) adına layiq görülüb.

Mənbə[edit | edit source]

 • Гарибов А.А.,Агаев Т.Н., Эйюбов К.Т. Жидкофазный радиолиз системы вода-н.гексан. Химия высоких энергий. Т.38, №5, 2004. с.334-336
 • Garibov A.A.,Eyubov K.T., Agaev T.N., Liquid-Phase Radiolysis of the Water-n-Hexane System, High Energy Chemistry, vol.38, №5, 2004, pp 295-297
 • Гарибов А.А., Гасанов Р.Г., Мехрабова М.А. Фотолиз H2O и CO2 на поверхности графитоподобного нитрида бора. AMEA-nın Xəbərləri, ser.FRTE, 2005, № 5, c.149-151
 • Гаджиева Н.Н., Гарибов А.А., Римиханова А.Н., Исмаилов Ш.С.. Исследование радиационного окисления алюминия в системе алюминий-вода методами электропроводности и инфракрасной спектроскопии. Вопросы атомной науки и техники.,Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (91), 2007, №6, с.36-39
 • Гаджиева Н.Н., Гарибов А.А., Римиханова А.Н., Особенности радиационно-стимулированной адсорбции н-гексана на поверхности алюминия, Журнал Физической химии, т.81, №5, 2007 с.1-4,
 • Гарибов А.А., Агаев Т.Н, Велибекова Г.З. Исмаилов Ш.С. Алиев А.Г. Особенности механизма изменения электропроводности радиационно-обработанных пластинок циркония. Журнал «Вопросы атомной науки и техники», Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение» (91), 2007, №6,с.55-57
 • Гарибов А.А., Алиев А.Г., Агаев Т.Н., Исмаилов Ш.С., Велибекова Г.З., Влияние предварительной радиационно-окислительной обработки на электрофизические свойства циркония. Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов» №9 (627) 2007, с.30-33
 • U.Sanson, Chang Kyu Kim, G.Kis-Benedek, R.Shorn, E.Zeiller, Garibov A.A., V.Huseynov, A.Chupov, Natural and anthropogenic radionuclides in the rivers of Azerbaijan. Journaj of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Vol.277, N2 (2008), 357-364
 • Гарибов А.А., Гаджиева Н.Н., Меликова С.З., Исследование λ-облученных боросиликатов методами ИК-спектроскопии и электропроводности, Журнал «Физика и химия обработки материалов» №3, 2008, с.19-23,
 • A.A.Qəribov, S.R.Xudaverdiyeva, A.N.Səmədov, R.C. Qasımov, Ş.A.Mirzəyev, C.Ə. Nağıyev, A.N. Nəsibova, R.İ.Xəlilov, Abşeron yarımadasının şimal-qərb hissəsinin təbii mühitinin radioekoloji tədqiqatları Azərbaycan MEA Xəbərləri, Bioloqiya elmləri seriyası, 2008, №1-2, 152-159
 • Гарибов А.А., Агаев Т.Н., Касумова У.М. Радиационно-термокаталитические процессы получения водорода из системы нержавеющая сталь+ C6H14, Азербайджанский химический журнал, 2010, №4, с.16-20
 • Н.Н.Гаджиева, А.А.Гарибов, Ф.Н.Нурмамедова. Термическое окисление бериллия в контакте с водой. АМЕА-nın Xəbərləri, fiz.-riy. və texnika elmləri seriyası, 2010, №2, s.45-47.
 • А.А. Гарибов, Н.Н.Гаджиева, Ф.Н.Нурмамедова, С.М.Алиев, Я.Д.Джафаров. Окисление и накопление Н2 в системе бериллий-вода при термическом воздействии. Физика и химия обработки материалов. 2010, №5, с.92-95.
 • Гарибов А.А., Мамедли Ш.М., Гасанов В. Я., Гарибов А. А., Велибекова Г. З. Радиолиз смеси БНК с поливинилхлоридом, Наука, ХВЭ, 2010, Т.44, N4. c.298-301
 • Гарибов А.А., Мансимов З.А., Агаев Т.Н., Гетерогенный гамма радиолиз радий силиката. Синтез и свойства. Azərbaycan kimya jurnalı, № 1, 2011, səh. 177-180.
 • Мамедов Ш.М., Гарибов А.А., Салехов А.Х., Алескеров А.М. Радиационная вулканизация гидрированного БНК. Ж. Каучук и резина. 2011. №4. с. 24-28.
 • O.G.Akperov, A.M. Maharramov, Garibov A.A., E.O. Akperov, The modified co-(heptene-1 –maleic anhydride)- polymer as an adsorbent for uranil ions removal from aqueous solutions, International Journal of Chemical and Technology, Vol.1, iss.1, yanuary, 2011, pp.11-20
 • Khalilov R.I. Nasibova A.N., Serezhenkov V.A., Ramazanov M.A., Kerimov M.K., Garibov A.A., Vanin A.F. Accumulation of Magnetic Nanoparticles in Plants Grown on Soils of Apsheron Peninsula. Biophysics, 2011, vol.56, № 2, pp.316-322
 • Garibov A.A., Radiation-heterogenic processes of hydrogen accumulation in water-cooled nuclear reactors. International Journal of Nuclear Research, Nukleonika №4, 2011, p.333-343
 • S.M.Mammadov, O.G.Akparov, A.K.Salehov, A.A.Garibov. The influence of – irradiation on structuration in solutions of BNR and properties of films, Journal of Physical Chemistry 2012, № 1, pp.19-21
 • А.А. Гарибов, Р.Н. Мехтиева, Н.А. Эюбова, М.Н. Мирзоев,Н.Н. Гаджиева, Исследование уранилортосиликатов методами ик-спектроскопии и дериватографии, Журнал «Вопросы атомной науки и техники», Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение» 2012. №2 (78) Çapda
 • Я.Д.Джафаров, А.А.Гарибов. Выход электронно- дырочных пар в бериллий силикатных системах под действием гамма квантов. Проблемы химии №4, 2009, с.614-617

İstinadlar[edit | edit source]