Akril turşusu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Akril turşusu
Akril turşusu:kimyəvi formul
Akril turşusu: molekulların görünüşü
Ümumi
Kimyəvi formuluСН2=СН–СООН
Molyar kütlə72,06 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq1,015 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi13 °S
Qaynama nöqtəsi141 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.79-10-7
SMILESC=CC(=O)O

Akril turşusu (СН2=СН–СООН, Propen turşusu və ya Etilkarbonal turşusu) — doymamış birəsaslı karbon turşusudur.

Fiziki xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Kəskin iyli mayedir. Qatı rəngə malikdir. Suda yaxşı həll olur.

Kimyəvi xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Akril turşusunun kimyəvi xassələri karbon turşusunun kimyəvi xassələrinin analoqudur, yəni, eynisidir. Akril turşusu polimerləşmə qabiliyyətinə malikdir.

  • Karbon turşularının daxiline halogen daxil etmekle karbon turşularının qüvvetliliyini artırırlar
  • Aldehidlerin xarakterik reaksiyalarına daxil olmur

Sintezi[redaktə | əsas redaktə]

Hal-hazırda akril turşusunu sintez etmək üçün parofazlı propilen ilə havanın oksigeninin oksidləşməsindən istifadə edilir: СН2=СН–СН3 + O2 → СН2=СН–СООН

Əvvəllər reaksiyada asetilen, karbon 2-oksid və sudan istifadə edilirdi:

СН≡СН + СО + Н2О → СН2=СН–СООН

və ya keten ilə formaldehid:

СН2=С=О + H2C=O → СН2=СН–СООН

Tətbiqi[redaktə | əsas redaktə]

Akril turşusu və onun mürəkkəb efirləri akril liflərinin, lak örtüklərinin, yapışqanların, boyaların, toxuculuq üçün köməkçi materialların istehsalında, kağız və dəri sənayesində tətbiq olunur[1] .

  1. A.M. Məhərrəmov, M.R. Bayramov. "Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez". Bakı 2003. səh. 377