Ammonyak

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ammonyak
Ammonyak:kimyəvi formul
Ammonyak: molekulların görünüşü
Ümumi
Kimyəvi formuluNH3
Molyar kütlə17.0306 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq0.7723 (n.ş.) q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi-77.73 °S
Qaynama nöqtəsi-33.34 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.[7664-41-7]

Ammonyak (NH3) - Hidrogenin nitridi olub, kəskin iyli və normal şəraitdə rəngsiz qazdır.

Adın mənşəyi[redaktə | əsas redaktə]

Adın mənşəyi Köhnə Misirə əsaslanır. Amon məbədinin isidilməsində istifadə edilən qazlardan, məbədin divarlarında, tavanında süfrə duzu kimi ağ kristallar halındakı ammonium xlordan istifadə edilmişdir. Adı həmin dövrdə "Amonun Duzu" adlanırdı.

Alınması[redaktə | əsas redaktə]

Laboratoriyada Ammonyakı almaq üçün Ammonium duzlarına qələvilərlə təsir edilərək alınır. Sənayedə isə "Qaber üsulu" ilə sintez edilir:

Ko=1,8×10−5
 • Turşu ilə reaksiyası:

Ammonyakın oksidləşməsi

 • Ammonyak 1000 °C
 • Ammoniyak duz komplekslərinin alınması
Ammonyak istehsal edən kalonka, 1921-ci ildə tikilib BASF

Fiziki xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Ammonyak rəngsiz qaz olub, kəskin iylidir. Yaxşı termodinamiki xüsusiyyətlərə malikdir. Amonyakın normal qaynama temperaturu -33,30 C-dir. Adi iş şəraitində buxarlandırıcıda təzyiq atmosfer təzyiqindən yüksək, qaynama temperaturunda vakuum isə -33,30 C-dən aşağı tələb olunur. Kondensatorda suyun soyudulmasında təzyiq 0,8…1,3 MPa-dır. Soyuducu agent kimi 1874-cü ildən istifadə olunur. Ammonyakın nisbətən böyük həcmi soyutma məhsuldarlığı kompressora daxil olan soyuducu agentin cüzi həcmindən asılı olur. Buna görə də ammonyak maşınları yığcamdır.[1]

Ammonyak yağda həll olmur, ancaq suda intensiv udularaq hopur. Qeyri kiplikdən keçən ammonyakın azalmasında onu iyə görə asan müəyyənləşdirmək olur. Ammonyakın axması (itməsi) xüsusi məhlul hopdurulmuş indikator ilə təyin edilir. İşlədilmədən qabaq kağız silinir və hardan ammonyak axırsa ora yaxınlaşdırılır. Ammonyakın artması ilə havada kağızın rəngi moruq rəngi alır. Qara metallarla (çuqun, polad) ammonyak reaksiyaya girmir, nəmliyin əmələ gəlməsində isə sink, mis və onun xəlitəsini yeyir. Ona görə də ammonyakla işləyən maşınların hissələri mis və onun xəlitəsindən olmamalıdır.

Ammonyak mühitinin çatışmamazlıqları insan orqanizminə mənfi təsir göstərməsidir. O kəskin xarakterli iyə malik olub, göz giləsini, mədəni, nəfəs yollarını qıcıqlandırır və nəfəs orqanlarında ağrı, dəridə yanıq əmələ gətirir. Həcmi kondensasiya 0,0005% olduqda havada onun artması hiss olunur. Əgər havada ammonyak həcmə görə 0,5%-dən artıq olarsa, onda arasıkəsilmədən daxil olması zamanı zəhərlənmə ola bilər.

İstifadə edilməsi[redaktə | əsas redaktə]

Ammonyak gübrə, dərman, boya, ətir kimi maddələrin sintezlənməsinin ilk mərhələsində istifadə edilir. Ammonyak canlılar üçün zəhərli bir maddədir, istifadə edərkən diqqət yetirilməsi vacibdir. Bir çox yerlərdə ammonyak adı altında satılan maddələr ammonyakın sulu məhlulu olan "Ammonium hidroksid"dir.

Tətbiqi[redaktə | əsas redaktə]

Aşağıda Ammonyakın tətbiq sahələr verilmişdir:

 • Aşqarlarda
 • Boyalarda;
 • Ətirlərdə;
 • Təmizlik vəsaitlərində;
 • Partlayıcılarda;
 • Gübrə istehsalında;
 • Nitrit turşunun istehsalında;
 • Plastiklərdə.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 2001.
 • Карапетьянц, Михаил Христофорович, Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. — М.: Химия, 1994.
 • Акимова Л. Д. Изучающим основы холодильной техники. — М., 1996.
 • Ельницкий А. П., Василевская Е. И., Шарапа Е. И., Шиманович И. Е. Химия. — Мн.: Народная асвета, 2007.