Axilles vətəri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Axilles vətəri
Gray438az.png
Baldırın arxa görnüşü: Axilles vətərinin daban sümüyünə birləşməsi
Ankle.PNG
Lateral görünüş (sxematik): Axilles vətərinin daban sümüyünə birləşməsi.
Latınca tendo calcaneus, tendo Achillis
Başlanır Kambalayabənzər əzələ (lat. m. soleus)
Bağlanır Daban sümüyü (lat. Os calcis)
Arteriya
Sinir
Vəzifəsi Ayaq pəncəsini topuqdan açmaq və bükmək.
MeSH Achilles+tendon
Dorlands
/Elsevier
12793915

Axilles vətəri və ya daban vətəri (lat. tendo calcaneus, tendo Achillis) insan bədənində mövcud olan ən qüvvətli əzələ (400 kq-a qədər yükə davamlıdır) vətəridir. Vətərin proksimal hissəsi başlanğıcını baldırın ikibaşlı əzələsinin üçbaşlı əzələnin bir hissəsi olan kambalayabənzər əzələyə (lat. m. soleus) keçdiyi yerdən götürür. Vətərin distal ucu isə daban sümüyünün arxa səthindəki qabarcığa bağlanır. Troya müharibəsi qəhrəmanı Axilles şahzadə Paris tərəfindən təsadüfən, sol dabanından zəhərli oxla vurularaq öldürülmüşdür. Buna görə ayaq dabanındakı müvafiq vətərə "Axilles vətəri" adı verilmişdir.