Cəlil Cəlilov (neftçi)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Cəlil Həsən oğlu Cəlilov
Doğum tarixi 1922 Şəki rayonu
Vəfat tarixi 1997(1997)
Vəfat yeri Bakı şəhəri
Mükafatları Lenin mükafatı "Lenin" ordeni

Cəlil Həsən oğlu Cəlilov 1922-çi ildə Şəki şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Cəlil Həsən oğlu Cəlilov 1922-çi ildə Şəki şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur, 1940-cı ildə o, Şəki şəhərindəki orta təhsil məktəbini bitirmişdir. 1941-1943-cü illərdə Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Müharibədə ağır yaralandığına görə ordudan tərxis olunmuş və 1943-cü ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına) daxil olaraq, 1949-cu il¬də qaz və neft yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir və ona dağ mühəndis-geoloqu ixtisası verilmişdir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Uç övlad "böyudub 'boya-'başa çatdırmışdır. Böyük oğlu Bəxtiyar atası kimi neftçi peşəsini seçmişdir. O, hal-hazırda xarici firmada işlə¬yir. Kiçik oğlu Elxan memardır. Qızı isə iqtisa¬diyyat sahəsində çalışır. Cəlil Cəlilov 1997-ci İldə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

C.H.Cəlilov əmək fealiyyətinə 1949-cu ildə Neft Daşlarının təməli qoyulan zamanda başlamışdır. Geoloq vəzifəsində işə başlamaq¬la Neft Daşlan Qazma İşləri İdarəsinin Baş geoloqu vəzifəsinə kimi yüksəlmişdir. Cəlil Həsən oğlunun «Neft Daşlan», «Palçıq pilpiləsi», «Gürgan», «Çilov adası», «Həzi As lanov», «Cənub» yataqlarının kəşfində və işlən-məsində böyük əməyi olmuşdur. O, «Günəşli» dəniz neft-qaz yatağım ilkin açanlardan biridir. Qazmada geofiziki işlərin yerinə yetirilməsində rəhbərlik təşəbbüsü, qazılacaq quyularmsənədlərinin əvvəlcədən hazırlanması, qazma zamanı kəşfiyyat və İstismar quyulannın layihə dərinliyinə çatdırılması qoruyucu kəmərlərin nəzərdə tutulan dərinliyə buraxılması, qoruyucu və istismar kəmərlərinin arxasının sementlənməsində dəqiqlik kimi məsuliyyətli işlərin yerinə yetirilməsində Cəlilovun əməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. «Neft Daşlan», «Palçıq pilpiləsi», «Güriəşli», «Çilov adası» yataqlarında yüzlərlə quyula¬rın, xüsusilə dərin quyuların qazılmasına, me- zozoya qazılan ilk quyuya, dərinliyi 3 km-dən çox olan quyu 2040 m maililiklə qazılaraq o vaxt üçün Avropa rekordu olmuş, Azərbaycan¬da ən böyük əyriliyə - Kv (60° 459 malik qu¬yularm qazılmasına bilavasitə başçılıq etmişdir. Yuxanda göstərilən neft-qaz yataqlarının kəş¬fiyyat, istismar, qazma, sınaq işlərində bilavasitə iş¬tirak edərək öz bilik və bacanğım əsirgəməmişdir. Cəlil müəllim həmin müddətdə özünü iş¬güzar, səliqəli, hər şeyə diqqət göstərən, sa¬vadlı, öz üzərində daim çalışan, öhdəsinə dü¬şən vəzifələri layiqincə yerinə yetirən bir mütəxəssis kimi göstərmişdir.

C.Cəlilov baş geoloq işlədiyi dövrdə istehsalat və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında 15 elmi məqalənin, 1 kitabın və onlarla səmərələşdirici təklifin müəllifi kimi tanınmış¬dır. Onun 1974-cü ildə çap etdirdiyi «Qryazevayasopka neft yatağı” adlı kitabı neftçilərin stolüstü kitabı olmuşdur. Cəlil Həsən oğlu işlədiyi illərdə özünü yüksək səviyyəli geoloq, öz sənətinin gözəl ustası, işində tələbkar, demokratik, dövlət işini özünün şəxsi mənafeyindən üstün tutan, öz savadı, həyat təcrübəsi ilə günün bütün tələblərinə cavab verən, iradəli, dözümlü, bacarıqlı və çox mübariz bir insan olmuşdur. O, istehsalatdan ayrılmadan 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının aka¬demik İ.M.Qubkin adma Geologiya İnstitutun¬da dissertasiya müdafiə edib geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1974-cü ildə Neft Sənayesi nazirinin və Neft və Kimya Sənayesi Fəhlələrinin Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi Komitəsinin Rəyasət Heyətinin əmr-qərarı ilə «Fəxri neftçi» adı ilə təltif olunmuş, 1985-ci ildə isə ona SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə «Əmək veteranı» adı verilmişdir. Cəlil müəllim “28 Aprel” adına neft-qaz kondensat yatağının kəşf edilməsinə görə 1988-ci ildə SSRİ Geologiya Nazirliyinin kol legıyasmm qərarı ilə «Yatağın ilk kəçf edəni» adı ilə təltif edilmişdir. O, respublikanın xalq təsərrüfatının inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin «Fəxri fərmanı» və medallar ilə, eləcə də bir çox həvəsləndirmə mükafatlara layiq görülmüşdür.[1]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Bayram Bayramov. Neft Daşları - tufanlar qoynunda həyat