Cəsarət Əliyev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Cəsarət Əliyev
Əliyev Cəsarət Səttar oğlu
Cəsarət Əliyev.jpg
Doğum tarixi: 1955
Doğum yeri: Ağsu şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vətəndaşlıq: Azərbaycanlı
Elm sahəsi: Riyazi fizika
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Tezliklərə görə qismən səpilmə nəzərə alınmaqla şüaköçürmə tənliyinə operator əmsallı diftənlik kimi baxılmış və tam analitik həlli verilmişdir [1-3].
 • Öz-özünü qravitasiya cazibəsində olan qazin halını təsvir edən xətti olmayan tənliklər sisteminin həlli üçün proqram-paket yaradılmış, üç ölçülü halda aşkar soliton həllər alınmış, xətti həyacanlaşma tənliyinin analitik həlləri verilmişdir [6, 7].
 • Günəş aktivliyinin planet təsiri və spin-orbital qarşılıqlı təsirin nəticəsi olması haqda ileya irəli sürülmüşdür [4]. Günəş aktivliyi probleminin həlli üçün SolAct proqram-paketi yaradılmış, günəş fırlanma momentinin spinorbital qarşılıqlı təsir nəticəsində dəyişdiyi və günəş aktivliyinin bu dəyişmə ilə korrelyasiya etdiyi aşkar edilmişdir [9, 12].
 • Sosial kataklizmlərin, siyasi çevrilişlərin günəş aktivliyi korrelyasiya etməsi aşkar edilmişdir [5].
 • Astronomiya arxivlərindən internet vasitəsilə ədədlər bazasının çəkilib gətirilməsi və işlənməsi üçün DaImAn proqram-paketi yaradılmış, RW Aur ulduzuna tətbiq edilərək aylarla ölçülən dövrülüyün varlığı aşkar edilmişdir [8, 10, 11].[1]
 • Elmi araşdırmalar, ədədlərin işlənməsi və cihazların avtomatik idarə olunması üçün aşağıdakı modullar yaradılmışdır:
  • Modul RETSLEA – şüaköçürmə tənliyinin ədədi həll edir;
  • Modul SolNoLinPerEq3d – xətti olmayan tənliklər systemini və həyacanlaşma tənliyini analitik həll edir;
  • Modul SolAct - planetlәrin günәş sistemindә, Günәşin barimәrkәz әtrafında hәrә-kәtini vizuallaşdırır, fiziki parametrlәrin hesblanmasına imkan verir. Bundan әlavә modul Günәşin fırlanma momenti ilә orbital momenti arasındakı qarşılıqlı-tәsiri cızan tәnliklәr sistemini hәll edir.
  • Modul SpAn – göy cisimlәrinin әdәdlәr şәklindә verilmiş spektrlәrininin işlәnmәsi üçün yaradılmışdır.
  • Modul DaImAn – internet vasitәsilә arxiv materiallarınin çәkilib gətirilməsi və işlənməsini həyata keçirir;
  • Modul CeBoSaM - göy cisimlәri vә onların peyklәrinin hәrәkәtini öyrәnmәk üçün yaradılmışdır;
  • Modul TelescopeControl - teleskopun idarә edilmәsinin avtomatlaşdırılması üçün yaradılmışdır. Verilmış αδ – ya (düz doğuş vә meylә) görә teleskop lazım olan obyektә tuşlanır.[2]

Elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 • Aliyev J. S., Radiative Transfer in Spectral lines by Noncoherent Scattering. I. Isotropically-Sсattering Medium, Astrophys. Space Sci.1986, 121, 1, 45.
 • Aliyev J. S., Radiative Transfer in Spectral lines by Noncoherent Scattering. II. Anisotropic Scattering Medium, Astrophys. Space Sci., 1986, 121, 2, 283.
 • Алиев Дж. С., Граничная задача для уравнения переноса излучения в спектральных линиях при некогерентном и анизотропном рассеянии в полубесконечном слое, Доклады АН СССР, 1989, 307, 1340.
 • Aliyev J. S., The Problem of Solar Activity: Comparison of the data and theoretical model, International Conference N. Tusi – 800, Pirgulu, 1998.[1]
 • Aliyev, J. S., Solar Activity and Social Cata-clysms Regional Conference on Astronomy and Astrophysics, Tabriz University, 2000, 2.
 • Aliyev J. S., Perturbation of Nonlinear Sys-tem and Stability Problem, Modern Problems of Physics IV, BSU, 2010, 98.
 • Aliyev J.S., On the 3D Solutions of Nonlinear System, Origin of Stellar Clusters and Mul-tiple Systems, Modern Problems of Physics IV, BSU, 2010, 100.
 • Aliyev J.S., Program – package DAIMAN and Automation of the Data Processing, Modern Problems of Physics VI, BSU, 2012, 297.
 • Aliyev J.S., Solar Activity, Modern Problems of Physics VI, BSU, 2012, 300.
 • Алиев Дж. С., Программа - пакета SpAn для анализа спектров, Актуальные проблемы физики VII, БГУ, 2012, 17.
 • Aliyev J.S., RW Aur: Is There long-Period Variability With Time Scale Measured in Months , Modern Problems of Physics VII, BSU, 2013, 340.
 • Aliyev J.S., Solar Activity II, Modern Problems of Physics VII, BSU, 2013, 343.[2]

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

BDU Astrofizika kafedrasında “Nəzəri astrofizika” və “Relyatvistik obyektlər” mövzuları üzrə mühazirələr oxunmuş, iki elektron dərslik hazırlanmışdır.[2]

 1. 1,0 1,1 www.shao.az
 2. 2,0 2,1 2,2 http://www.science.gov.az/forms/doktora-filosofii-shamahinskoy-astrofizicheskoy-observatorii/2289