Cabbar Nəcəfov (üzümçü)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Cabbar Nəcəfov
Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu
Cabbar Nəcəfov (üzümçü).jpg
Doğum tarixi 11 aprel 1971 (1971-04-11) (48 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri
Elm sahəsi Aqrar
Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu
Təhsili ali, Kirovoqrad Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma İnstitutu

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun ümumi işlər üzrə direktor müavini, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1992-cu ildə Ukrayna Respublikasında Kirovoqrad Kənd Təsərrüffatı Maşınqayırma İnstitutunun Kənd Təsərrüffatı Maşınları fakültəsini mühəndis-mexanik ixtisası ilə bitirmişdir.

Peşə və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1992-ci ildə Babək rayon 2 saylı üzüm emalı zavodunda baş mühəndis vəzifəsində işə başlamışdır. 1993-1996-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuş, Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 1998-ci ildən - 2003-cü ilədək Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyinin Naxçıvan Fililialında aparıcı mütəxəssis və fond mühafizəçisi vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun ümumi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. 2003-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutuna qiyabi aspirant kimi daxil olmuş və 2008-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda "Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının təsərrüfat-texnoloji və biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mövzusunda" fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edərək, 13 aprel 2010-cu ildə kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2009-cu ildən, ictimai əsaslarla xaricdən gətirilmiş calaq əkin materialı ilə salınmış üzüm bağlarına Naxçıvan Bölgəsi üzrə nəzarət komissiyasının sədri təyin olunmuşdur. Varis Quliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ampeloqrafiyası hazirlanır (3 Cilddə) 1-ci cild artıq çapdadır. 44 elmi əsərin müəllifi və həmmüəllifidir. Əsərləri Bakı, Moskva, Dərbənd, Naxçıvan şəhərlərində müxtəlif məcmularda dərc olunmuşdur .

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış qiymətli üzüm sortları toplanılmış, kolleksiya – tarla bağı salınmış, həmçinin 178 sortdan ibarət üzüm bitkisinin genofond zənginliyi aşkar edilmiş, itirilmə təhlükəsi aradan qaldırılmış, 20 yeni aşkar olunmuş sortun biomorfoloji və təsərrüfat texnolji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, emal istiqamətləri təyin edilmiş, ən əsası mənfur ermənilərin bu sortların mənimsənilməsinə qarşı mübarizə aparılmışdır [1]. Bu iş davam etdirilir və sonuna kimi də aparılacaqdır.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək üzüm məhsulu yetişdirilməsi texnologiyası / fermer və digər fərdi təsərrüfat formaları üçün / Naxçıvan : Əcəmi, 2006, 30 s.
 2. Nəcəfov.C.S. Kişmiş və mövüc istehsalının texnoloji xüsusiyyətləri / Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 24 s. (fermer və digər fərdi təsərrüfat formaları üçün)

Əsas elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümçülüyün tarixinə dair / Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi mövzusunda AMEA Naxçıvan Bölməsində keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: Elm, 2004, s. 170-175
 2. Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi aborigen üzüm sortlarının barvermə xüsusiyyətləri // Azərbaycan aqrar elmi, 2005, № 3-4, s. 134-135
 3. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şaxtaya davamlı nadir üzüm sortları // Azərbaycan aqrar elmi, 2006, № 1-2, s. 171-172
 4. Наджафов Д.С. Агробиологические особенности некоторых сортов винограда Нахчыванской Автономной Республики // Аграрная наука Азербайджана, 2006, № 3-4, с. 137-139
 5. Наджафов Д.С. Поздно созревающие столовые сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики // Аграрная наука Азербайджана, 2006, № 5-6, с. 177-178
 6. Наджафов Д.С. Сбор и изучение генефонда винограда Нахчыванской Автономной Республики // Доклад тезисов Ы международной конференции на тему "Генетические ресурсы биоразнообразия", Баку, 2006, 27-28 июль, с. 188-189
 7. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi az yayılmış üzüm sortlarının təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2007, № 2, s. 86-92
 8. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış Sarı aldərə üzüm sortunun biomorfoloji və texnoloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri / AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri, XXVII cild, Bakı, Elm, 2007, s. 185-187
 9. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış Duzalı və Şahangiri üzüm sortlarının biomorfoloji və texnoloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri // Azərbaycan aqrar elmi, 2008, № 1, s. 66-68
 10. Qurbanov M.R., Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılan üzüm sortlarının ziyanvericilərə qarşı davamlılığı / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, Elm, 2008, s. 788-790
 11. Nəcəfov C.S. Tənəyin kökdən xaric yemləndirilməsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış üzüm sortlarının məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri / AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, Bakı, Elm, 2009, s. 42-44
 12. Панахов Т.М, Наджафов Д.С. Редкие сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики // Виноделие и виноградарство, Москва, Пищевая промыщленность, 2009, № 3, с. 40-41
 13. Наджафов Д.С. Малораспространеные сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики / Международная конференция на тему "Биологические ресурсы развития горных регионов", Махачкала, 2009, 10-12 сентябрь, с. 155-157
 14. Qurbanov M.R., Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının aborigen üzüm sortları // AMEA-nın məruzələri, Bakı, Elm, 2009, № 5, s. 71-74
 15. Əmirov R.V., Qəhrəmanov S.H., Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi azyayılmış süfrə üzüm sortlarının məhsuldarlığına və keyfiyyətinə Naxçıvan seolitinin mineral gübrələrlə birlikdə tətbiqinin təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2010, № 1-2, s. 61-63
 16. Qurbanov M.R., Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış aborigen üzüm sortlarının məhsuldarlığına qeyri-ənənəvi aqrotexniki tədbirlərin təsirinin statistik analizi / Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, Təhsil, 2010, s. 181-188
 17. Панахов Т.М, Салимов В.С., Наджафов Д.С. Эффективность возделывания сорта Нахшаби в Азербайджане // Виноделие и виноградарство, Москва, 2010, Пищевая промыщленность, № 6, с. 44-45
 18. Nəcəfov C.S., Qurbanov M.R., Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış aborigen üzüm sortu Tula gözü / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əçərləri, VIII cild, Bakı, Elm, 2011, s. 69-76
 19. Nəcəfov C.S. Naxçıvan MR-in azyayılmış üzüm sortlarının iqtisadi səmərəliliyinin tədqiqi// AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2011, № 2, s. 81-85
 20. Панахов Т.М, Салимов В.С., Наджафов Д.С. Малораспространеные ценные сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики // Виноделие и виноградарство, Москва, 2011, Пищевая промышленность, №6, с. 38-39
 21. Nəcəfov C.S. Heydər Əliyev və Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafı// AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2013, xüsusi buraxılış, s. 181-186
 22. Nəcəfov C.S. Naxçıvan MR-in azyayılmış bəzi süfrə üzüm sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri// AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2013, № 2, s. 113-119
 23. Nəcəfov C., Səlimov V., Abbasova X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir üzüm sortu - Qara Xəlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2014, № 2, s. 99-107
 24. Панахов Т.М, Салимов В.С., Наджафов Д.С. Ценные сорта винограда Азербайджана // Виноделие и виноградарство, Москва, 2014, Пищевая промышленность, № 1, s. 46-54
 25. Nəcəfov C. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış qiymətli üzüm sortu - Tülküquyruğu // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2015, № 2, s. 135-139
 26. Панахов Т.М, Салимов В.С., Наджафов Д.С. Ампелографические особенности некоторых аборигенных сортов винограда Азербайджана // Виноделие и виноградарство, Москва, 2015, Пищевая промыщленность, № 1, с. 44-48
 27. Nəcəfov C. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qiymətli aborigen üzüm sortu - Cəlali // Naxçıvan Dövlət Universitetində 15-16 may 2015-ci il tarixlərində "Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları Naxçıvan, «Qeyrət», 2015, s. 258-260
 28. Quliyev V., Nəcəfov C. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış aborigen üzüm sortu – Daş Qara // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2017, № 2, s. 80-85
 29. Quliyev V.M., Nəcəfov C.S., Bayramov L.Ə. Salsola dendroiedes pall. Bitki xammalından istifadə edilməklə kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmlş üsulu // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2017, № 2, s. 85-88

İstinad[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nəcəfov C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış qiymətli üzüm sortlarının biomorfoloji və texnoloji-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi: Kənd təsərrüfatı elm. nam. … dis. avtoref. Bakı, 2008, 20 s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

AMEA Naxçıvan Bölməsi