Din və məişət (jurnal)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Din və məişət
Baş redaktor Z.Xayrulin
Növ Satirik jurnal
Qərargah Orenburq
Dil Azərbaycan dili

Din və məişət (jurnal) - (1906-1917) Orenburqda tatar dilində nəşr olunmuş jurnal. Tatar burjuaziyasının, mürtəce və monarxist ruhanilərin fanatik qütbünün orqanı.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Birinci nömrəsi 1906 il dekabrın 31 -də "Dünya və məişət" adı altında çıxmış, sonrakı nömrələr "Din və məişət" adlandırılmışdır.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Naşiri Molla Vəli Hüseynov, redaktoru müəzzin Z.Xayrulin olmuşdur. Dini klerikalizm mövqeyində duran jurnal yeni və mütərəqqi ideyaların əieyhinə ardıcıl mübarizə aparırdı. Jurnal mütərəqqi tatar ziyalılarının aramsız tənqidinə hədəf olmuşdu. Din və məişətin məzmunsuzluğu "Molla Nəsrəddin" jurnalının ardıcıl tənqid hədəflərindən idi. C. Məmmədquluzadə "Qənimət" felyetonunda yazırdı: "...Orenburq tatarlarının içində qəribə şairlər törəyib. Məsələn, ayıb olmasın, "Din və məişət" jurnalının birinci nömrəsində "Səddiqül Əmini" imzası ilə bir şair yazır:

Əzimətsən, əzimətsən, əzimət,
Yaşa, ey möhtərəm, "Din və məişət".
Qənimətsən, qənimətsən, qənimət,
Yaşa, ey möhtərəm, "Din və məişət".[1]

Pəh, pəh, pəh! Hələ bu cür şairləri görə-görə "Hophop" da, "Əbu Nəsr Şeybani" də və "Məşədi Sijimqulu" da deyirlər ki, biz də şairik".

Belə şeirləri gülünc və onların məfkurəvi istiqamətini zərərli hesab edən Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı: "Mən qorxuram, bəzi qəlbi qara cavanlarımız inanmayalar ki, iyirminci əsrimizin içində "Din və məişət" kimi falnamələrə "Səddinqül Əmini" kimi axmaqlar... uşaq oyuncağı mədhnamələr yazalar". "Əbyat" adlı başqa bir yazıda Cəlil Məmmədquluzadə "Din və məişət"-dən imam Səid bən Şərafəddin adlı birisinin qatmaqarışıq ibarələrdən tərtib olunmuş məzmunsuz şeirini misal gətirərək yazırdı: "Başını piyləyim!.. Ay belə şair". [2]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Din və məişət"
  2. "Molla Nəsrəddin" jurnalı, 1910, №l3

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası. Bakı, 2008. səh.85.