Elçin Sultanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elçin Sultanov
Elçin Hafiz oğlu Sultanov
Elçin Sultanov.jpg
Doğum tarixi 20 may 1959 (1959-05-20) (60 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent (baş elmi işçi)
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Elçin Hafiz oğlu Sultanov (1959)— AMEA Zoologiya institutu, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Elçin Hafiz oğlu Sultanov 20 may 1959 ildə Bakı şəhəri anadan olmuşdur. 1981 ci ildə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirmişdir.

Əsas elmi nailliyyətləri:[redaktə | əsas redaktə]

Qafqazda oturaq meşə quşlarının coğrafi populyasiyalarının nəğmə quruluşu əsasında aşkar edilməsi. Talış populyasıyasının ən izolə olduğunu , böyük Qafqazın qərb hissəsinin populyasıyasının genetik cəhətdən ən qarışıq olduğunun aşkarlanması. Bir sıra sərçəkimi növlərinin Qafqazda və Azərbaycanda nəğmə və populyasiya quruluşunun tədqiqatı (meşə sərçəsi, böyük və qara arıquşları, mərcimək quşu, kiçik milçəkqapan, tarla vələmirquşu, sarıköynək və s. növlər). Azərbaycanda 17 Potnsial Ramsar (beynəlxalq əhəmiyyətlı) su-batalıq ətazilərinin Ramsar konvensyası kriteriləri əsasında meəyyən edilməsi və təsviri (Azərbaycanın Potensial Ramsar sahələri kitabının 2000 ildə nəşr edilməsi). Azərbaycanda bir sıra təhlükədə olan, beynəlxalq Qırmızı Siyahıya və Azərbaycan Qırmızı Kitabına düşən bir sıra növlərin tədqiqatı və alınmış nəticələr əsasında bu növlərin Azərbaycanda yayılması, sayı və yaşayış yerlərinə bağlılığının aşkar edilməsi, qorunması elmi tövsiyələrin verilməsi (qıvrımlələk qutan. göydimidik ördək, imperator qartalı, çöl muymulu, leşyeyən ağkərkəs, çığırqan cüllüt, kiçik əyridimdik, ağ durna və s. növlər), bu növlərə aid kitabların, broşürların və məqələlərin nəşr edilməsi. Hacıqabul gölündə ekoloji katastrofanın tədqiqatı və bunların nəticəsi əsasında kitabın nəşr edilməsi (2007 il). Azərbaycanın bütün Mühüm Ornitoloji Ərazılərinin ilk dəfə təvir edən kitabın hazırlanması və nəşri (2 cilddə). Azərbaycanda su-bataqlıq ərazilərdə quşşların yay və qış ornitokomplekslərinin öyrənilməsi.

İctimai fəaliyyəti.[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvü,Beynəlxalq Təbiəti Müdafiə İttifaqının ( IUCN) Növlərin Qorunması üzrə Komissiyasınıln üzvü (Species Survival Comission, toyuqkimilər, qutankimilər, ibislər üzrə və digər işçi qruplarının üzvü) olmuşdur.Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin 1987 ildən sədri, 2007 ildən - direktoru olmuşdur.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1980-ci illərədə Bakı Dövlət universitetində “Etologiya” kursunu , 1990-ci illərdə Qərb universitetində müxtəlif “Ekologiya kurslarının" və “Ölkəşünaslıq” kursunu ingilis diləndə tədris etmişdir . 2014-cü ildən indiki vaxtadək “Zoologiya”, “Ekologiya” və “Etololgiya” kurslarının Bakı Mühəndislik (keçmiş Qafqaz) Universitetində ingilis dilində , 2017 ildən “Həyat elmləri” kursunun Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında tədris etmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Elchin H. Sultanov. Wetlands ecosystems and problems of biodiversity in Azerbaijan. Asian Wetlands Symposium 2001: Bringing Partnerships Into Wetlands Practies. 27-30, Penang, Malaysia, p. 169.
 • Т.Я. Кяримов, Е.Щ. Султанов. Гябяля РЛС-нин гушлара тясириня даир. «Щясян Ялийев вя Азярбайжанда ятраф мцщитин давамлы инкишафынын проблемляри» елми-практик конфрансын тезисляри. Бакы, 2002, с. 324.
 • Elchin Sultanov. Oil pollution and the fate of waterfowl on the Caspian Sea. Caucasus Environment, 2003, No.1(2), p. 36-40 (in engl. and rus.). Эльчин Султанов. Нефтяное загрязнение и судьба водоплавающих птиц на Каспии. Природа Кавказа, 2003, № 1 (2), с. 36-40 (на рус. и англ).
 • Elchin Sultanov, Tahir Kerimov. 2005. Caucasian Black Grouse in Azerbaijan.Abstracts - Posters. X. International Symposium on Grouse, 26-30th September 2005 – Luchon, France, 2005, Office National de la Chasse, p. 78
 • Vladimir Morozov, Elchin Sultanov and Arzu Mammadov.2015. Survey of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Nakhchivan, Azerbaijan, January 2015. Report 11 – 2015. Norsk ornitologisk forening. 12 p.
 • Humbatova Sevinj Sultanov Elchin. Avifauna of Azerbaijan: the past, the present and the future.In book:The ecosystem of Caucasus: Yesterday, Today and Tomorrow. Baku, Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Azerbaijan Republic, Baku, p. 475-481 (total 600 p., in Azeri, English and Russian). Kitabda: Qafqaz ecosystemi: Dünən, Bu gün, Sabah. Bakı, 2017, 600 səh.

Xaricdə çıxan məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 • Elchin Sultanov. 2006. Surveys in Caucasian Black Grouse habitats in Azerbaijan. Grouse News. Newsletter of the WPA/BirdLife/IUCN/SSC Grouse Specialist Group. Issue 31, May 2006. p.25-28.
 • Э.Г. Султанов, Т.А. Керимов. 2008. О миграции журавлей в Азербайджане. Журавли Евразии (биология , распространение, миграции). Вып.3., Москва, с. 394-399 (рез. англ.).
 • Pat Foster-Turley, Elchin Sultanov. 2010. Biodiversity Analysis Update for Azerbaijan; USAID, ECODIT, Vol.1, 83 p. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt411.pdf
 • Vladimir Morozov, Elchin Sultanov and Arzu Mammadov.2015. Survey of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Nakhchivan, Azerbaijan, January 2015. Report 11 – 2015. Norsk ornitologisk forening. 12 p.

Nəşr olunan kitab və broşurlar[redaktə | əsas redaktə]

 • Sultanov E.H., Kərimov T.Ə., Cabbarova A.F. 2006. İmperator qartalı. Nağıl Evi, Bakı, 52 s.
 • 13. Elchin Sultanov, Tahir Kərimov. 2007. Azərbaycan ornitofaunasında beynəlxalq saziş və konvensiyalara daxil edilmiş quş növləri. Bakı, 2007. Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti, 107 p.
 • E.H. Sultanov, T.Ə.Kərimov, V.A. Məmmədov, S.İ. Əliyev. 2008. Hacıqbul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti. Bakı, Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti, 134 s.
 • Elçin Sultanov, Sevinc Saruxanova, Tahir Kərimov, Sevinc Hümbətova, Arzu Məmmədov, Aytəkin Cabbarova, Sevinc Mirzəyeva. 2010. Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri. İ cild: Abşeron-Qobustanş Kür-Araz ovalığı, Naxçıvan. Bakı, 2010. Azərbaycan ornitoloji Cəmiyyətinin nəşri. 138 s.
 • E.H. Sultanov, T.Ə. Kərimov, A.F. Məmmədov, Ə. S. Səmədov, S.A. İsayev, G.N. Cəbraillı. 2011.Imperator qartalı, leşyeyən və çöl mumulu Azərbaycanda. Naxçıvan, Tusi,74 s.
 • 20. AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINI QIRMIZI KITABI. FAUNA. II NƏŞR. 2013. Bakı, 2013 (azərbaycan və ingilis dilində). RED BOOK OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. Rare and endangered animal species Second edition. (Chief editor: Alakbarov I.Kh.). Abdullayeva Sh.Y., Abdurahmanova N.Y., Ahmedov S.B., Aliyev A.R., Aliyev S.V., Aliyev Kh.A., Akhundov M., Askərov E.K., Babayev I.R., Bunyatova S.N., Eybatov T.M., Jafarova S.G., Hasanov N.A., Huseynov R.A., Gasimova G.H., Gasımova N.I., Gəniyev F.R., Guliyev S.M., Guliyev Z.M. Guliyev G.N., Kerimov T.A., Kerimova I.G., Mammadov A.F., Mammadov Z.M., Mustafayev N.C., Mammadrzayeva E.T., Mirzəyeva N.B., Musayev A.M., Mustafayev Q.T., Raxmatulina İ.K., Sadıqova N.A., Sneqovaya N.Y, Sultanov E.H, Yusifov E.F.

Ministry of Ecology and Natural Recources of Azerbaijan Republic, Institute of Zoology, National Academy of Science 518 p.:

 • 1. Fısıldayan qu quşu. Babayev İ.R, Hüseynov R.Ə, Sultanov E.H, İsayev Ş.A. S. 278-279.
 • 5. Ağ durna. Mustafayev G.T., Sultanov E.H., Kərimov T.A... S. 360-361.