Ferritlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Ferritlər dəmir oksid Fe2O3 ferromaqnit xassəli metal oksidləri ilə birləşməsindən əmələ gələn maddədir.

Ferritlərin quruluşu və xassələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ferrit şpinel – şpinel quruluşlu ferritlər kubik fəza quruluşuna malikdir.Onların formulu MeFe2O4 –dür (Me – ikivalentli metallar Ni, Co, Mn, Mg, Cu, Zn, Cd ).

Fiziki-kimyəvi xassələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ferritlər suda və üzvi həlledicilərdə həll olmayan, çətinəriyən kifayət qədər bərk maddələrdir. Turşularla reaksiyaya girir. Normal temperaturda havaya dözümlüdür. Fe (+2) və Mn (+2) tərkibli ferritlər havada oksidləşə bilər.

Ferritlərin tərkibi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Radiotexnika, radioelektronika, hesablama texnikasında geniş istifadə olunur. Bu onların yarımkecirici və dielektirlərlə maqnitlik yaratmaq qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Ferritlər həmşinin neftkimya proseslərində polifunksional heterogen katalizatorların alinmasında istifadə olunur.

Ferritlərin əsas alınma üsulları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu maddələrin alınması üçün ilkin kompanent olaraq oksidlər, hidroksidlər, oksalatkarbonatlar (bəzən onları məhlulda birgə çökdürürlər) və yaxud duzların duzlarının (nitratlar, sulfatlar, ikiqat sulfatlar) buxarlanması ilə alınan tərkiblərdən istifadə olunur. Həll olan ferritlər üçün natriumun karbonat və ya hidroksid, həmçinin ammonium xlorid məhlullarının hidrotermal işləmələrindən istifadə olunur. Metalferritlərin məlum sintez üsulları aşağıdakilardır: yüksəktemperaturlu hidrotermal işləmə və həmçinin uyğun tərkib hissələrinin bişirilməsidir ki, bu zaman cox böyük enerji sərf olunur.Ferritlərin formalaşmasının son mərhələsində bərk fazaların qarşılıqlı təsirinin sürətini yüksəltmək məqsədilə , son zamanlar termiki üsulla yanaşı, reaksiya qarışığına mexaniki, ultrasəs təsiri ilə, yaxud müxtəlif digər fiziki vasitələrin təsiri ilə işlər aparılır. Ultra yüksəktezlikli elektromaqnit sahəsində ferritlərin alınması enerji və vaxt baxımından daha perspektivlidir.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.Смит Я., Вейн.Х. Ферриты –Москва :Иностранная литература, 1962г, 504с 2.Венецев А.С., Третьяков Ю.Д. Микроволновой синтез индивидуальных и сложных оксидов. Успехи химии. 2007г. т.76, №5, 435-453с.