Fikrət Cahangirov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Fikrət Cahangirov
Fikrət Fətiş oğlu Cahangirov
Doğum tarixi: 1 aprel 1971 (1971-04-01) (46 yaş)
Doğum yeri: İsmətli, Biləsuvar rayonu
Elm sahəsi: Filologiya
İş yeri: Azərbaycan Dillər Universiteti
Elmi dərəcəsi: filologiya elmləri doktoru
Elmi vəzifəsi: professor
Alma mater: Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu
Elmi rəhbəri: Agamusa Axundov
Tanınmış yetirmələri: Əfqan Mehtiyev

Fikrət Fətiş oğlu Cahangirov - filologiya elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1 Aprel 1971-ci ildə Biləsuvar rayonunun Ismətli kəndində anadan olub. 1988-ci ildə İsmətli kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib. 1989-1991-ci illərdə orduda hərbi xidmət edib. 1991-1992-ci illərdə hazırlıq şöbəsində təhsil alıb. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun İngilis-fransız dilləri fakültəsinə qəbul olub və 1997-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Elmi Şurasının qərarı ilə Universitetdə saxlanılıb. Həmin ildən indiyə kimi o, Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin leksikası və ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim, baş müəllim , dosent və professor vəzifələrində çalışıb.

2000-ci ilin dekabrın 29-da Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin nəzdindəki İxtisaslaşdırılmış Şurada AMEA-nın həqiqi üzvü Ağamusa Axundovun elmi rəhbərliyi ilə «İngilis dilində perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi» mövzusunda(10.02.19-Dil nəzəriyyəsi) dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülüb. 2006-cı ilin dekabrın 26-da o, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda «İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi» mövzusunda 10.02.19- Dil nəzəriyyəsi və 10.02.04- German dilləri ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib və bu tədqiqat işinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 25 may 2007-ci il tarixli qərarı ilə ona filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi vermişdir.

Artıq 10-dan yuxarı namizədlik dissertasiyasına opponentlik etmiş prof.F.F.Cahangirov hal-hazırda doktorantlara elmi rəhbərlik edir.O,Azərbaycan Dillər Universitetində fəaliyyət göstərən D.02.081 doktorluq Dissertasiya Şurasının və "Elmi Xəbərlər","Azərbaycanda xarici dillər"jurnalları Redaksiya Şurasının üzvüdür.

Fikrət Cahangirov əsasən İngilis və Azərbaycan dillərində zaman və modallıq kateqoriyalarının öyrənilməsi sahəsində fundamental tədqiqatlar aparıb. 2000-ci ildə "Perfekt zamanlar" monoqrafiyasını yazmışdır.Əsər ingilis dilinin fel sistemində mühüm yer tutan perfekt zaman formalarının qrammatik və semantik xüsusiyyətlərinin elmi şərhinə və onların Azərbaycan dilində ifadə üsullarının açıqlanmasına həsr olunmuşdur.

2003-cü ildə I və II kurs tədrisi üçün "İngilis dilindən leksik çalışmalar toplusu" adlı metodik vəsait çap etdirmişdir. Tədris-metodik vəsaitə qısa məlumatverici materiallar, habelə ingilis dilini öyrənərkən leksik vahidlərin düzgün işlədilməsinə yönəldilmiş çalışmalar toplusu daxil edilmişdir. Kitabdan ixtisas universitetləri və eləcə də qeyri-ixtisas universitetlərinin xarici dil fakültələrində ingilis dili müəllimləri , tələbələr və müstəqil öyrəncilər istifadə edə bilərlər.

İran İslam Respublikasının Sərab Universitetində 2003-cü ildə Fikrət Cahangirovun ingilis dilində "Modality in English: Semantic, pragmatic and psycholinguistic approaches" kitabı işıq üzü görmüşdür.Monoqrafiyada müəllif ingilis dilində modallığın ifadə vasitələrindən olan modal fellərin işlənilməsi üzərində apardığı müşahidələrinə əsasən modallıq kateqoriyasının nəzəri məsələlərinin həlli üçün əldə olunan dəyərli nəticələrdən bəhs edir.Əsərin sonunda istifadə olunmuş linqvistik ədəbiyyat bu sahədə tədqiqat aparmaq istəyən şəxslərə elmi bələdçi rolunu oynayır.

Fikrət Cahangirovun 2005-ci ildə "İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi"adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.Monoqrafiya ingilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur və semantik aspektdən tədqiqinə həsr olunmuşdur. Əsasən funksional-semantik kateqoriya kimi şərh olunan modallığın fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik ifadə vasitələri və semantik təhlili tədqiqatda öz geniş izahını tapmışdır.

2006-cı ildə "The problem of modality in Germanic and Turkic Languages"adlı monoqrafiyası «Elm» nəşriyyatında dərc olunmuşdur.Əsər german dilçiliyində və türkologiyada modallıq kateqoriyasının tədqiqinə həsr edilmişdir. 2007-ci ildə "İngilis dilində perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi"adlı 6-cı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Monoqrafiya ingilis dilinin zaman formalarından biri olan perfektin qrammatik-semantik və üslubi xüsusiyyətlərinin şərhinə həsr olunmuşdur.

F.F.Cahangirov 2009-cu ilədək altı monoqrafiyanın, bir metodik vəsaitin və 80-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Əsərləri ABŞ,Almaniya, Rusiya və İranda nəşr olunmuşdur. O, 2001-2007-ci illərdə ADU-nun Roman-german filologiyası fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışıb. F.F.Cahangirov Elmi Şuranın 08 may 2007-ci il tarixində keçirilən genişləndirilmiş iclasında Azərbaycan Dillər Universiteti Roman-german filologiyası fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilib. Hal-hazırda ADU-nun Təhsil fakültəsinin dekanıdır.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]