Həmzə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Həmzə, ء ərəb əlifba məcmuəsində müxftəlif hərflərin üstündə gələn əlamətdir. Həmzə gah hərəkə və gah müstəqil hərf sayılır.


Bu muasir neçə ildə, İranda ərəb Azərbaycan-ərəb alifbasını Azərbaycan dilinə çalışanlar həmzəni bir səsli hərf kimi işlətməyə çalışıbdirlar.

Hamzəiylə gələn hərflər və onların səsləri:

    ـهً   ؤ   ئـ/ ئ   أ

Gündəlik Azərbaycan-ərəb mətnlərində çox yazılan həmzə   ئـ   (ye) həmzəsidir ki I,ı E,e səsi verir. Həmzə başda gələndə alif iylə gəlir.


Misallar
mıx     مئخ
qız قئز
el ائل