Həmzə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ərəb əlifbasına məxsus diakritik işarə. Həmzənin (ء) öz səsi yoxdur, yalnız hərəkə ilə işlənəndə səs ifadə edir.

Bu bir neçə ildə, İranda Azərbaycan-ərəb alifbasını Azərbaycan dilinə çalışanlar həmzəni bir səsli hərf kimi işlətməyə çalışırlar.

Hamzəylə gələn hərflər və onların səsləri:

    ـهً   ؤ   ئـ/ ئ   أ

Gündəlik Azərbaycan-ərəb mətnlərində çox yazılan həmzə   ئـ   (ye) həmzəsidir ki I,ı E,e səsi verir. Həmzə başda gələndə alif iylə gəlir.


Misallar
mıx     مئخ
qız قئز
el ائل