Kütlə (fiziki kəmiyyət)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kütlə - fiziki kəmiyyət olub, cismin ağırlıq qüvvəsinə və onun ətalətliyini pozmağa çalışan qüvvəyə qarşı göstərdiyi müqavimət üçün ölçü kəmiyyətdir. Fizikaya Nyuton tərəfindən daxil edilmişdir. Etalon Fransanın Sevr şəhərində saxlanılır.

Müasir fizikada kütlə anlayışı altında obyektin iki xassəsi başa düşülür:

  • Nyutonun ikinci qanununda təsvir olunan, cismin ətalətliyini xarakterizə edən ətalət kütləsi. Əgər iki müxtəlif cism eyni qüvvə tərəfindən təcillənirsə, onda onlara eyni kütlə verilir. Kütlənin qiyməti ona təsir edən qüvvə və zamandan, eyni zamanda cismin yerləşdiyi fəzadan asılı deyil.
  • Qravitasiya kütləsi cismə təsir edən qravitasiya qüvvəsinin təsirindən yaranır.