Kazım Həsənov

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Kazım Həsənov
Doğum tarixi 1 avqust 1934(1934-08-01)
Doğum yeri
Vəfat tarixi 2015
Vəfat yeri
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi
Elmi adı
İş yeri
Təhsili
Mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Həsənov Kazım (1 avqust 1934, Tovuz rayonu2015, Bakı) — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

Kazım Həsənov 1934-cü il avqustun 1-də Azərbaycanın Tovuz rayonunun Aşağı Eyibli kəndində anadan olub. 1942–1952-ci illərdə Tovuz rayonunun Aşağı Eyibli kənd orta məktəbində oxuyub. 1953–1958-ci illərdə ADU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb. 1959–1961-ci illərdə ADU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin aspirantı olub. 1961-ci ildə "Kvazi-xətti hiperbolik və parabolik tipli diferensial tənliklər üçün qarışıq məsələnin həllinin tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1961–1967-ci illərdə ADU-nun Hesablama mərkəzinin nəzəri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 1967–1988-ci illərdə ADU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının dosenti 1988–2015-ci illərdə isə həmin kafedranın professoru olub.

Tədqiqat sahəsinə Gecikən arqumentli diferensial tənliklər, Riyazi optimal idarəetmə məsələləri, Diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələləri aid idi.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adına layiq görülüb. 1959-cu ildən ömrünün sonuna qədər BDU-da çalışıb. Diferensial tənliklər, Riyazi optimal idarəetmə məsələləri fənnlərindən dərs deyib.

120-dən artıq elmi məqalənin və 4 kitabın müəllifidir. 25 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

İki övladı var.

Beynəlxalq seminar, simpozium konfraslarda iştirakı

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. 2008 — Sankt-Peterburq, Russia: "The Second International Conference Tools for Mathematical modelithg"
 2. 2000 — Zanjan, Iran: "Second Joint Seminar on Applied Mathematics"
 3. 2002 — Kazan, Rusiya: "VIII Четаевская Международная конференция,Аналитическая механика, устойчивость и управление движением"
 4. 2002 — Baku, Azerbaijan: "Third Joint Seminar on applied mathematics"
 5. 2003 — Sumqayıt, Azerbaycan: I Международная научная конференция, Обратные задачи теоретической и математической физики"
 6. 2004 — Bakı, Azerbaycan: "Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq kofrans"
 7. 2006 — Bakı, Azerbaycan: "AMEA-nın həqiqi üzvü əməkdar elm xadimi professor M. L. Rəsulovun 90 olliyinə həsr olunmuş, Riyazi fizika üsulları"
 8. 2002 — Baku, Azerbaijan: "The Second International conference on control and optimization with Industrial applications"

Seçilmiş əsərləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Ümumiləşmiş funksiyalı birinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənliklərin vibrokorrektliyi.-2005,41, № 4, səh.551–552.
 2. Birtərtibli xüsusi törəməli xətti tənliklər sistemin idarə olunması.-BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, № 1, 2007, səh.25–29.
 3. Adi və ümumiləşmiş idarələri olan birtərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər sisteminin optimallığı üçün zəruri şərt.-BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, № 4, 2007, səh.24–28.
 4. Klassik olmayan sərhəd şərtli istilikkeçirmə tənliyi üçün bir idarəetmə məsələsinin idarəolunması haqqında.-BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, № 3, 2008, səh.21–24.
 5. Об управляемости процесса теплопроводности неклассичекским краевым условием. BDU, Xəbərlər, fizika-riyaziyyat elm. ser. № 4,2008
 6. Optimal control problem for tze huperbolik ture equation with non classic boundary conditions. Abstrakts The 2nd International Conterence on Control and optimization with industrial Appiictions. Baku, june 2–4,2008.
 7. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34–35. Bakı. 2009
 8. Задача управления с минимальной энергией для линейных гиперболических систем второго порядка с двумя независимыми переменными. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Səh.100. Bakı. 2009
 9. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition.Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123–124, А 6 Хорезем. 2009.
 10. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. BDU "Xəbərlər", № 4, 2009.
 11. Об управляемости процесса теплопроводности неклассичекским краевым условием. BDU, Xəbərlər, fizika-riyaziyyat elm. ser. № 4,2008.
 12. Optimal control problem for tze huperbolik ture equation with non classic boundary conditions. Abstrakts The 2nd International

Conterence on Control and optimization with industrial Appiictions. Baku, june 2–4,2008.

 1. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34–35. Bakı. 2009.
 2. Задача управления с минимальной энергией для линейных гиперболических систем второго порядка с двумя независимыми переменными. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Səh.100. Bakı. 2009.
 3. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition.Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123–124, А 6 Хорезем. 2009.
 4. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. BDU "Xəbərlər", № 4, 2009.
 5. Управление с минимальной энергией для уравнения двухмерной теплопроводности с неклассическим краевым условием. Спектральная теория и ее приложения, тезисы Международной конференции посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова. Баку, 2010, стр.118–119.
 6. Управление с минимальной энергией для двумерного уравнения теплопроводности с нелокальными краевыми условиями. Ярославский педагогический вестник, 2010, стр.22–23.
 7. Управление с минимальной энергией в процессах, описываемых уравнением теплопроводности с неклассическими краевыми условиями. Естественные и технические науки, № 2 (46), 2010, стр.38–41.
 8. Управление с минимальной энергией в процессах, описанных параболическим уравнением с неклассическими краевыми условиями для несамосопряженной спектральной задачи. Вестник Национального Авиационного Университета, № 6, 2010, Украина, стр.22–23.
 9. Minimal energy control for two-dimensional heat conductivity equation with non-classical boundary condition. AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, sild XXXII(XL), Bakı, 2010, səh.263–268.
 10. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition. Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123–124, А 6 Хорезем. 2009.
 1. Adi diferensial tənliklər. Bakı: Maarif, 1978.
 2. Optimallaşdırma üsulları. Bakı: BDU, 1987, 94 səh.
 3. Diferensial tənliklər. Bakı: Çaşıoğlu, 2001, 322 səh.
 4. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kursu. Sumqayıt: 2010, 426 səh.