Kondensator (elektrik)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kondensatorun quruluşu
Kondensator növləri

Kondensator müxtəlif elektron qurğularında lazım olan elektrik yüklərini və uyğun enerji tutumlarının əldə edilməsi üçün tətbiq olunan qurğudur. Kondensator passiv elektron qurğusudur. Adətən o lövhə şəklində olan iki elektroddan və onların arasında qalınlığı elektroda nisbətəmn kiçik olan dielektrikdən ibarətdir.

Boş olan kondensatorun elektrik şəbəkəsinə qoşduqda elektrodun biri müsbət, digəri isə mənfi yüklənir. Kondensator şəbəkədən ayrıldıqda elektrik yükü qalır. Onu başqa cərəyansız naqilə birləşdirdikdə isə kondensator boşalır. Yaddaşda olan yükün miqdarı elektrodlar arasındakı gərginliklə mütənasibdir. Bu mütənasiblik sabiti kondensatorun gücü adlanır. Güc artdıqca kondensator daha çox elektrik yükü saxlaya bilir.

düsturu ilə bu asılılıq təsvir olunur, burada Q kulon yükləri, C güc Farad (F) və U gərginlik olub Volt(V) ilə ölçülür