Kripton (II)flüor

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Kripton (II)flüor
Molekulyar modelin şəkli
Ümumi
Sistematik adı Kripton (II) flüor
Kimyəvi formulu KrF2
Molyar kütlə 121,8 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 3,3 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Qaynama nöqtəsi 30 °S
Parçalanma temperaturu 20 °S
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 13773-81-4
PubChem
ChemSpider

Kripton (II) flüor KrF2 — uçucu rəngsiz kristallardı, kriptonun ilk açıq birləşməsidir. Kimyəvi aktiv maddədir. Yüksək temperaturda flüor və kriptona parçalanır.

Fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Xüsusiyyətləri Göstəriciləri
Entalpiya (298 K, qaz fazasında) 60,2 KJ/mol
Entalpiya (298 K , bərk fazada) 15,5 KJ/mol
Entropiya (300 К, qaz fazasında) 253,6 J/(mol• K)
Buxarlanma entalpiyası 37 KJ/mol
İstilik tutumu (300 К, az fazasında) 54,2 J/(mol• K)

Strukturu və kristalik modifikasiyaları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kripton (II) flüor iki kristal modifikasiyadan birində mövcud ola bilər: α-forma və β-forma. β-KrF2 −80 °C-dən yuxarı temperaturda sabitdir. Aşağı temperaturda α-forma sabitdir.

Parametr Göstərici
а 0,458 нм
b 0,458 нм
c 0,583 нм
Məkan simmetriya qrupu P42/mnm

Kripton (II) flüoru sadə maddələrdən bir çox yolla almaq olar. Aşağıda birləşmənin alınma sürətini artırmaq üçün KrF2-nin sintezi üsulları verilmişdir. Ümumi reaksiya sxemi aşağıdakı kimidir:

Elektrik boşalmasının aktivləşdirilməsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu üsul nəticəsində həm də kripton tetraflüor alınır. Flüor və kripton qarışığının 1: 1 və 1: 2 nisbətində, 40-dan 60 mm.c.st təzyiq altında güclü elektrik boşalması ilə (cərəyan şiddəti 30 mA, gərginlik 500–1000 V) aktivləşdirilir. Bu cür sintezin sürəti saatda dörddə bir qrama çata bilər, lakin metod olduqca qeyri-sabit və xarci amillərə həssasdır.

Fotokimyəvi üsul

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fotokimyəvi alınma üsulu flüor və kripton qarışığına ultrabənövşəyi şüalanmanın dalğa uzunluğu 303–313 nm olan təsiri ilə əsaslanır. Bu halda saatda 1,22 qram sürətlə məhsul almaq olar. Daha sərt şüalanma nəticəsində (dalğa uzunluğu 300 nm-dən az olan) diflüorun parçalanmasının əks prosesini aktivləşdirir. Ən optimal temperatur 77 K-dir, bu temperaturda kripton bərk , flüor isə maye halda olur.

Temperaturun aktivləşdirilməsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bərk kripton 680 °C-yə qədər qızdırılan qaz halında olan flüordan müəyyən məsafədə olmalıdır, flüor molekulları sərbəst radikallara parçalanır və flüor kriptonu oksidləşdirir. Qızdırılma isti tel ilə həyata keçirilir, kəskin temperatur qradienti (900 dərəcə / sm-ə qədər) səbəbindən kriptonun qaz fazasına keçmədiyi şərtləri seçmək mümkündür. Bu üsul nəticəsində saatda 6 qrama qədər kripton flüor istehsal etmək olar.

Kimyəvi xassələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
  • Kəskin qızdırıldıqda, partlayışla sadə maddələrə parçalanır:
  • Su ilə şiddətlə reaksiya daxil olur (10 °C-dən yuxarı partlayışla):
  • Zəif Lyuis əsasının xassələrini görsədir. Məsələn, Lyuis turşuları ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda, [KrF] + [EF6] — tərkibli kompleks birləşmələr əmələ gəlir (burada Sb, Au, Pt və digər metallar E elementi kimi istifadə edilə bilər):

SbF5 və AuF5 olan komplekslər kripton diflüordan termiki cəhətdən bir qədər daha sabitdirlər.

Ən çox qeyri-üzvi sintezdə flüorlaşdırıcı agent kimi istifadə olunur. Maraqlı bir tətbiq, atomar flüorun istehsalıdır.

Kripton(II)flüor kifayət qədər güclü oksidləşdirici və flüorlaşdırıcı olduğundan, 0 °C-dən aşağı temperaturda möhürlənmiş nikel və ya alüminium qablarda (çünki nikel və alüminium KrF2 ilə passivləşdirilir) saxlanılır.

  • Некрасов Б. В. Основы общей химии. В 2 томах. М: Химия, 1973 г.
  • Рабинович В. А., Хавин З. Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 с. 75.