Kvadrat tənlik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kvadrat tənlik, () şəklində olan tənliyə deyilir.

-Burada a,b,c sabit ədədlər, x isə məchuldur. a- birinci əmsal,b- ikinci əmsal,c- sərbəst hədd adlanır.


  • Birinci həddin əmsalı (yəni a) 1-ə bərabər olan kvadrat tənlik Çevrilmiş kvadrat tənlik adlanır

Viyet teoremi[redaktə | əsas redaktə]

Çevrilmiş kvadrat tənlikdə tənliyin kökləri cəmi əks işarə ilə ikinci əmsala, kökləri hasili isə sərbəst həddə bərabərdir .

çevrilmiş kvadrat tənliyində :

Həqiqi əmsallı kvadrat tənlik[redaktə | əsas redaktə]

həqiqi əmsallı kvadrat tənliyinin diskriminantının qiymətindən asılı olaraq 1 ya 2 kökü ola bilər, ya da kökü olmaz.

  • olduqda tənliyin 2 müxtəlif kökü var və aşağıdakı kimi hesablanır:
  •        (1)
  • olduqda tənliyin 2 bərabər kökü var və aşağıdakı kimi hesablanır:
  • olduqda isə tənliyin həqiqi kökü yöxdur.
  • Bu halda tənliyin 2 kompleks kökü var və ya (1), yaxud

düsturu ilə hesablanır.