Lua

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
LUA
Lua
Paradiqma: Funksional, obyekt yönümlü
Yaradılıb: 1993
Tərəfindən: Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo və Waldemar Celes
İlham alıb: C++,Modula,CLU,Scheme,Snobol
İlhamlanıb: Io,GameMonkey,falcon,squirrel,MiniD
Lisenziyası: MIT License
Veb səhifə: http://www.lua.org/

LUA — Açıq qaynaq kodlu proqramlaşdırma dili. 1993-cü ildə Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo və Waldemar Celes tərəfinədn yaradılmışdır. Geniş istifadə dairəsinə malikdir. Əsasən video oyunlar sahəsində məşhurdur(məs: World of Warcraft). Hal-hazırda Lua ilə Iphone üçün proqram yazmaq olur,məsələn Angry Birds. 2011-ci il iyun ayına TİOBE İndeksinə görə dünyanın 10 ən populyar proqramlaşdırma dilindən biridir.

Proqlaşdırma dilində Nümunələr[redaktə | əsas redaktə]

Hello World[redaktə | əsas redaktə]

#!/usr/bin/lua
print("Hello World!")

Dəyişən elan etmək[redaktə | əsas redaktə]

#!/usr/bin/lua
a = "Hello World!"
print(a)

faktorial[redaktə | əsas redaktə]

function factorial(n)
  local x = 1
  for i = 2,n do
    x = x * i
  end
  return x
end

Dövr operatorları[redaktə | əsas redaktə]

Luada 4 dövr operatoru var. While, Repeat, for, generik for.

While[redaktə | əsas redaktə]

local condition = true
while condition do
  --Statements
end

Repeat[redaktə | əsas redaktə]

local condition = false
repeat
  --Statements
until condition

until dən sonra verilmiş şərt(condition) true olana qədər dövr davam edir.

for[redaktə | əsas redaktə]

for index = 1,5 do
  print(index)
end

dövr 5 dəfə icra olunur və hər dəfə 1-dən 5-ə qədər rəqəmlər ekrana verilir.

Generik for[redaktə | əsas redaktə]

for key,value in pairs(_G) do
  print(key,value)
end

Funksiyalar[redaktə | əsas redaktə]

do
 local oldprint = print  -- Store current print function as oldprint
 function print(s)    -- Redefine print function, the usual print function can still be used
  if s == "foo" then
   oldprint("bar")
  else
   oldprint(s)
  end
 end
end
 • C dilindən Lua funsiyasının çağrılması
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <lua.h>
#include <lauxlib.h>

int main()
{
  lua_State *L = luaL_newstate();
  if (luaL_dostring(L, "function foo (x,y) return x+y end")) exit(1);
  lua_getglobal(L, "foo");
  lua_pushinteger(L, 5);
  lua_pushinteger(L, 3);
  lua_call(L, 2, 1);
  printf("Result: %d\n", lua_tointeger(L, -1));
  lua_close(L);
  return 0;
}

yuxarıdakı nümunənin nəticəsi

$ gcc -o example example.c -llua
$ ./example
Result: 8

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]