Müşfiq Atakişiyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Müşfiq Atakişiyev
Müşfiq Cəmil oğlu Atakişiyev
Müşfiq Atakişiyev.jpg
Doğum tarixi 22 aprel 1966(1966-04-22) (54 yaş)
Doğum yeri Ağaməmmədli, İmişli, Azərbaycan SSR, SSRİ
Təhsili

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu — iqtisad elmləri doktoru, professor. Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının həqiqi üzvü, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri" şöbəsinin müdiri, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu Müdafiə Şurasının üzvü, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "İqtisadi Artım və İctimai Rifah" jurnalının baş redaktor müavinidir.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Müşfiq Atakişiyev 1966–cı ildə İmişli rayonunun Ağaməmmədli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini orada bitirdikdən sonra, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) daxil olmuşdur. 1990-cı ildə həmin institutun "İqtisadçı mühəndis" fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. O, ali təhsilini başa vurduqdan sonra, təyinatla həmin fakültədə stajyor kimi saxlanılmışdır. Elmi fəaliyyətini davam etdirərək 1996–cı ildə "Neft qaz quyularının istehsal gücündən istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının ehtiyat mənbələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1996-cı ildən "Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı" kafedrasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1999-cu ildə "Neftçıxarmada istehsal potensialından istifadənin iqtisadi problemləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. . 2005-ci ildən Azərbaycan Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə professor adına layiq görülmüşdür. 2008-2010 illərdə Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının iqtisadiyyat üzrə ekspert komissiyasının sədri olmuşdur.

Evlidir, 2 övladı var.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan, rus, ingilis dillərini mükəmməl bilən alim 70-dan çox elmi metodik əsərlərin, 15 monoqrafiyanın müəllifidir. Həmçinin onun elmi rəhbərliyi altında 2 nəfər doktorluq, 18 nəfər isə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının həqiqi üzvüdür. 2000-2014 illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment" kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir . Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən AMEA İqtisadiyyat İnstitutu baş elmi işçisi vəzifəsində işləmiş, hal-hazırda isə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri" şöbəsinin müdiri, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu Müdafiə Şurasının üzvü və AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "İqtisadi Artım və İctimai Rifah" jurnalının baş redaktor müavinidir.

Təhsil sahəsindəki fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfedrasiyasının fəxri fərmanları ilə təltif olunub. 2006-cı ildə isə Yeni Təhsil Sisteminin təkmilləşdirilməsində xidmətlərinə görə "Demokratik Azərbaycanlılar" İctimai Mərkəzinin Təşkilat Komitəsi tərəfindən "Qızıl Buta" Müstəqil Milli Mükafatına layiq görülmüşdür.

2010-cu ildə Elm, maarifçilik, mədəniyyət və informasiya sahəsində xidmətlərinə görə "Bilik" Maarifçilik,Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Akademik Yusif Məmmədəliyev adına medalla təltif olunmuşdur.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Dispersiya üsulundan istifadə etməklə qazma texnikasından istifadə edilməsi, ehtiyat mənbələrinin aşkar edilməsi" (tezis), ADNA, Gənc alim, aspirant və tələbələrin ET konfransdakı məruzələrinin tezisi, Bakı-1991, səh.131
 2. "Azneft" IB üzrə qazma müəssisələrində əsas fondlardan istifadənin təhlili (məqalə), ADNA, "Elmi əsərlərin məcmuəsi", Bakı-1991, səh.38-40
 3. К вопросу влияния основных производственно-технических факторов на производительность труда в бурении (статья), АГНА, "Учённые записки" №1, Баку -1994, стр..72-75
 4. Зависимость срока службы буровых установок от интенсивность их работы (статья), Азербайджанское нефтяное хозяйство №7-8, Баку – 1993,
 5. Оценка эффективности использования буровых установок (статья), Экономика и управление нефтегазовой промышленности №9, Москва, ВНИИОЭНГ-1994, cтp.13-16
 6. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iri müəssisələrin idarə edilməsinin mahiyyəti (məqalə), ADNA, "Elmi əsərlər" N24, Bakı-1995,
 7. "Контракт века" подписан в Баку (тезис), "Нефть и бизнес" журнал №1, Москва-1997, стр.29
 8. Использование потенциальных возможностей нефтегазового комплекса Азербайджана в условиях рыночной экономики. Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России (cтатья), 2-ая Научно-техническая Конференция. Посвященная 850-летию города Москвы. Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина Москва – 1997, стр.17-18
 9. Учет и оценка рисков при инвестировании проектов освоения месторождении нефти и газа (статья), "Təfəkkür" Universiteti "Azərbaycan XXI əsrin Astanasında" Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1997, səh.303-305
 10. "Azərbaycan Respublikasının neftqazçıxarma sənayesində istehsal xərclərinin azaldılması perspektivləri" (məqalə), "Təfəkkür" Universiteti "Azərbaycan XXI əsrin Astanasında" Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1997, səh.437-439
 11. Kimya və neft-kimya sənaye məhsullarının tikintidə tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi (məqalə), "Təfəkkür" Universiteti "Azərbaycan XXI əsrin Astanasında" Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1997, səh.492-494
 12. Qafqazın neft resursları və onların istifadə olunması perspektivləri (məqalə), "Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivləri" Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri, M.Ə.Rəsulzadə adına BDU, "Elm", Bakı-1998, səh.157-160
 13. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı və neft resurslarından istifadə olunması perspektivləri (məqalə), "Azərbaycan XXI əsrin Astanasında" elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1998, səh.412-415
 14. Qurudakı neft-qazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri (məqalə), "Azərbaycan XXI əsrin astarasında" elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1998, səh.149-151
 15. Проблемы формирования инвестиционного климата в нефтегазовом комплексе (тезис), "Azərbaycan XXI əsrin astanasında" elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-1998, səh.160
 16. Qazımada istehsal potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (məqalə), Akademik Əhməd Mahmudovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Azərbaycan Respublikası EA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı-1998, səh.148-150 3
 17. Azerbaijan requires investments for all branches of economy. Tagungsunterlagen zum Workshop: "Azerbaidschanishe wirtschanishe wirtshaft im Transformationsprozeb" (məqalə), Wirtshafts akademie schleswig-Holstein in kiel, Deutschland 1998, p. 13-15
 18. Akademik A.Mirzəcanzadənin tədqiqatlarında neft-qaz hasilatı ilə bağlı iqtisadi məsələlərin həlli (tezis), Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda neft elminin təkmilləşdirilməsinin yolları" mövzusunda elmi-praktik konfrans materiallarının tezisləri, Bakı-1998, səh.36
 19. Neft maşınqayırmasının innovasiya inkişafının təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri (konfrans materialları), ADNA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yanacaq-energetika kompleksi sahələrinin iqtisadi inkişaf problemləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransının materialları, Bakı-2000, səh. 13-14
 20. “Azərbaycanın müstəqilliyi və neft strategiyası” (konfrans materialları), Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları, Bakı- 2001, səh.90
 21. “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin fəaliyyətinin risk sahələri və riskin səviyyəsinin hesablanması metodikasının təhlili” (məqalə), Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri jurnalı № 5, Bakı-2001,səh.l00-104
 22. “Bazar iqtisadiyyatının formalaşması prosesində innovasiya menecmentinin rolu” (məqalə), Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri jurnalı № 6, Bakı-2001, səh.78-80
 23. “Влияние обводненности морской нефтегазодобычи на величину эксплутационных затрат” (статья), “Нефть, газ и бизнес” журнал №1, Москва-2001, стр. 28-29
 24. “Факторный анализ в процессе бурения на старых площадях” (статья), “Нефть, газ и бизнес” журнал №2, Москва-200.1, стр. 49-51
 25. “Азербайджанское экологическое законодательство и нефтяные контракты” (статья), “Нефть, газ и бизнес” журнал №6, Москва-2001, стр. 53-54
 26. “Biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsinin bəzi problemləri” (tezis), ADNA, “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemləri” Respublika elmi praktiki konfransı, məruzəlzrin tezisləri, Bakı-2002 səh.230-232
 27. “Maşınqayırma sənayesinin strateji inkişaf problemləri” (tezis), ADNA, “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemləri” Respublika elmi praktiki konfransı, məruzəlzrin tezisləri, Bakı-2002, səh.24-26
 28. “Bakı-Ceyhan kəmərinin Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji inkişafında rolu” (tezis), Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti” Beynəlxalq konfrans, tezislər, Bakı-2002, səh.41-43
 29. Современное состояние экологической обстановки и реализация природоохранных мероприятий в ТЭК Азербайджана (статья), “Нефть, газ и бизнес” журнал №1, Москва- 2002, стр. 51-53
 30. “Перспективы нефтедобычи на старых месторождениях” (статья), “Нефть, газ и бизнес” журнал №2, Москва- 2002, стр. 16-18
 31. Quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi səmərəliliyin determinantları və təyinatının metodik prinsipləri (məqalə), Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri jurnalı N2İ, Bakı-2002, səh.74-78
 32. Neftqazçıxarmada vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi meylləri (məqalə) ,Keçid dövrünün iqtisadiyyatının aktual problemləri (elmi məqalələr məcmuəsi) ADNA, Bakı-2002, səh. 8-13
 33. Sosial-texniki təyinatlı müəs-sisələrdə istehsalın səmərəli¬liyinin yüksəldilməsi yolları (məqalə), Keçid dövründə müəssisələrin iqtisadi potensialından istifadə problemləri (elmi məqalələr məcmuəsi), ADNA, Bakı-2003, səh.l 1-17
 34. Respublika neft maşınqayırma sənayesində investisiya potensialından səmərəli istifadə yolları (məqalə), Keçid dövründə müəssisələrin iqtisadi potensialından istifadə problemləri (elmi məqalələr məcmuəsi), ADNA, Bakı-2003, səh.77-79
 35. Ətraf mühitin iqtisadi artıma təsiri (məqalə), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elm və Təhsil mərkəzi «Təfəkkür» Universiteti, Emi əsərlər,Bakı-2003, səh.3-6
 36. Анализ финансовой деятельности буровых предприятий ПО «Азнефть» (монография), Москва-1995, «Нефть и газ»
 37. Экономическая эффективность рационального использования производственных мощностей в бурении (монография), Изд. «Нефть и газ», Москва-1997
 38. Əmlakın qiymətləndirilməsinin aktual məsələləri (monoqrafiya), «Mütərcim» nəşriyyatı, Bakı-1997
 39. Qazımada istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri (monoqrafiya), «Elm» nəşriyyatı, Bakı-1997
 40. Qazımada avadanlıqların təmiri və texniki xidmətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə metodik göstəriş (metodik göstəriş), ADNA-1997
 41. “Strateji planlaşdırma və idarəetmə” fənni üzrə proqram (proqram), Qərb Universitetinin Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı- 2001
 42. “Ehtimal, statistika və riyazi proqramlaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi” (dərs vəsaiti), “Təfəkkür” Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı-2001
 43. Концепция стратегического управления промышленностью нефтяного машиностроения (монография), Баку-Елм-2002
 44. “İstehsalın təşkili və planlaşdırılmasınm sistemli təhlili” fənni üzrə (metodik vəsait), ADNA, Bakı-2003
 45. Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yüksəliş (monoqrafiya), “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı-2004
 46. “Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı” (dərs vəsaiti), Bakı-Təfəkkür-2004
 47. “İnnovasiya menecmenti” (dərs vəsaiti), Bakı-Təfəkkür-2004
 48. İ,BİM və M fakültəsinin İİ020000-«Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə» istiqaməti üzrə bakalavr hazırlığı üzrə təhsil alan tələbələr üçün «Mikro və makro iqtisadiyyat» fənnindən məşğələ dərslərinin keçirilməsi üçün (metodik göstəriş), ADNA, Bakı-2004
 49. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi perspektivlər (monoqrafiya), «Təhsil» nəşriyyatı, Bakı-2005
 50. Respublika Neft-maşınqayırma sənayesində investisiya potensialından səmərəli istifadə yolları (məqalə), Keçid dövründə müəssisələrin iqtisadi potensialından istifadə problemləri (Elmi məqalələr məcmuəsi)  Bakı-2003 səh. 77-79
 51. Azərbaycanın müstəqilliyi və neft strategiyası (məqalə), Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyinin 10-cu il dönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı-2001 səh 90-91
 52. Azərbaycanı dünyaya tanıdan qlobal enerji layihəsi (məqalə), Nəqliyyat jurnalı səh. 99-105
 53. Организационно-экологические аспекты деятельности предириемий топливно-энергетического комплекса (статья), Проблемы нефтегазовой промышленности Выпуск – З.Киев – 2006 стр. 434-438
 54. Maşınqayırma müəssisələrində istehsalın təşkili (dərslik), Dərslik Bakı-2006 260 səh.
 55. Neft strategiyası və maşınqayırma sənayesinin strateji inkişaf problemləri (məqalə), Neft, kimya və maşınqayırma sahələrinin social-iqtisadi problemləri elmi məqalələr toplusu, ADNA-2007 səh. 5-12
 56. Neft hasilatı sənayesində şəffaflıq prinsipinin qorunması Azərbaycan üçün prioritet vəzifədir (məqalə), Maliyyə və uçot jurnalı – 2007 səh. 14-21
 57. Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasının strateji problemləri (məqalə), Xüsusi iqtisadi zonalar: Formalaşma və inkişaf aspektləri mövzusunda elmi-praktik konfrans Bakı-2007, səh. 34-40
 58. Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi inkişaf (monoqrafiya), “Azpoliqraf” Bakı-2007, ingilis dilində 380 səh.
 59. İnvestisiya layihələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi mexanizmləri (monoqrafiya), Bakı – “Elm” – 2008 132 səhifə
 60. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin inkişaf xüsusiyyətləri (monoqrafiya), Bakı- “Elm” 2009, 70 səh.
 61. Torpaq hüququ (dərs vəsaiti), “Apostrof” çap evi Bakı-2009
 62. Neft gəlirlərini insan kapitalına çevirən uğurlu strategiya (məqalə), “Nəqliyyat hüquq” jurnalı, № 4. Bakı-2009
 63. Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı inkişaf strategiyasının formalaşmasının nəzəri əsasları (məqalə), “Problemi ekonomiki” № 4, 2009, səh. 21-24 Moskva
 64. Атакишиев Мушфик  Джамил оглы, С.М. Салимов.  Развития инвестиционного процесса нефтяного машиностроения как элемент устойчивого развития Азербайджанской Руспублики.    Проблемы Экономики управления Нефтегазовым Комплексом. Научно-технический журнал. ОАО «ВНИОЭНГ»  №2. 2009. СТР.44-48
 65. Атакишиев Мушфик  Джамил оглы, С.М. Салимов. Транспортировка Нефти Газа в Западную  Европу-гарантия устойчивого развития стран Каспийского региона.  Проблемы Экономики управления Нефтегазовым Комплексом. Научно-технический журнал. ОАО «ВНИОЭНГ»  №9. 2009. СТР.47-57.
 66. Azərbaycanın uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası (məqalə), “Vergi xəbərləri” jurnalı 2010 № 12, səh. 16-20
 67. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasının əsas faktorları (məqalə), “Ekonomika derjava” elmi-praktik jurnal Ukrania № 6 2010 səh. 13-16
 68. Maliyyə menecmenti (dərslik ), Bakı – “Azərnəşr” 2010, səh. 220
 69. Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf strategiyası: Keçid iqtisadiyatından modernləşdirməyə (monoqrafiya), Bakı – “Azərnəşr” 2010, 600 səh
 70. -MİKRO və -MAKRO iqtisadiyyat (dərslik), Mətbəə “Təfəkkür” Bakı-2010, 508 səh
 71. İnformasiya iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti), Bakı “Çənlibel” Bakı-2011, səh 372
 72. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramından irəli gələn elmi-əməli fəaliyyət vəzifələrinə dair (monoqrafiya), “Azərnəşr” Bakı-2011, 130 səh.
 73. Атакишиев Мушфик  Джамил оглы, С.М. Салимов.  Роль Нефтегазовой промышленности в стратегии устойчивого развития Азербайджанской Республики. Известия высших учебных заведений Азербайджана.№1(71)-БАКЫ-2011, стр.60-65     
 74. İnvestisiya Fəaliyyətinin təşkili (dərslik), Mətbəə “Təfəkkür” Bakı-2012, 256 səh.
 75. Azərbaycan 2020: milli iqtisadi inkişaf və səmərəli yüksəlişin problemləri (məqalə), “Vergi” jurnalı, № 4, 2012 səh.135-145
 76. Sosialyönümlü iqtisadiyyat davamlı inkişafın təməlidir (məqalə), “Vergi” jurnalı, № 1, 2013 səh. 87-94
 77. THE ROLE OF AZERBAIJAN IN EUROPE’S ENERGY SECURITY (monoqrafiya), Çexiya BRNO – 2014 516 səh
 78. Mushfik Atakishiyev. The role of  southern gas corridor in energy security of EUROPE International conference on informatization OF ECONOMIC AND MANAGEMENT PROCESSES,Brno International BUSINESS SCHOOL.a,s.Czech Republic. 15 september,2016 Page 199-202
 79. Атакишиев М.  - д.э.н., профессор, с.н.с. Института Экономики Национальной Академии наук Азербайджана //  «Модернизация экономики Азербайджана на основе институциональных реформ». 8-ой Международный форум «Россия  в ХХ1 веке: глобальные вызовы и перспективы развития».(Россия) 24-25 октября 2019 года
 80. Ivan Mezník, Mushfik Atakishiyev Toward a Mathematical Modelling of Economic Relationships. //  (Mendel university in Brno). Czech Republik, Brno.: 2020, 188 p.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]