Mətn

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Mətn (lat. textus «parça; hörülmə, əlaqə, uyğungəlmə») — bir qrup cümlənin uyğun halda və məntiqli əlaqəsi.

«Mətn» termininin iki əsas izahı vardır: «immanentli» (fəlsəfi mənalı) və «reprezentativli» (şəxsi mənalı). İmmanentli yanaşma mətni reallıq kimi götürür və onun daxili quruluşunu araşdırmağa yönəlir. Reprezentativli yanaşma xarici təsvirə çalışır.

Mətnin əlamətləri[redaktə | əsas redaktə]

Mətn mütləq bir neçə cümlədən ibarət olmalı və əsas izaha uyğun olmalıdır. Mətn hətta uzun olsa belə bir cümlıədən ibarət ola bilmıəz.

Əsas tezis — mətnin əsas firinin ifadə edildiyi cümlə və söz hesab edilir..

Mətnin əsas əlamətləri:

  • Mətn — müəyyən mövzuya dair fikirdir;
  • Mətndə əsas fikir olmalıdır;
  • İstənilən mətn nisbi müstəqil fikirdir;
  • Mətnin başlığı olmalıdır;
  • Mətnin başlanğıcı və sonu olmlıdır.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • Баратынский, А.В. Баратынский — как гений и светоч XXI века,М.,Самиздат,2007,
  • Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования.М.,Наука, 1981.
  • Каменская О. Л. Текст и коммуникация.М., Высшая школа, 1990.
  • Топоров В. Н. Пространство и текст. Hissə: Текст: семантика и структура [1]|.М., 1983, s.227—284
  • Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста.М., Наука, 1985.